تحلیف اعضای شورای اسلامی شهر بیرجندروز شنبه آخرین جلسه شورای اسلامی شهر بیرجند در دوره پنجم با حضور فرماندار بیرجند و جمعی از مسولین برگزار گردید.در اخرین جلسه کمیسیون بهداشت، خدمات شهری، محیط زیست و سلامت شورا که با حضور مدعوین ، کارشناسان و اعضای کمیسیون برگزار گردید، با اهدا لوح ، تقدیر و تشکر بعمل آمدآخرین جلسه شورای اسلامی شهر بیرجند دوره پنجم با حضور فرماندار، شهردار و منتخبین دوره ششم و مدیران محترم استانی، به منظور تحویل امور و ارایه گزارش اجمالی و تبیین اولویت های کاری برگرار گردیددر اخرین جلسه کمیسیون بودجه و امور مالی شورا که با حضور مدعوین، کارشناسان و اعضای کمیسیون برگزار گردید، با اهدا لوح تقدیر از آنان تقدیر و تشکر بعمل آمد