مخالفت اعضای شورا با خرید قبور پیش ساخته، پی گیری بازگشایی خیابان های معلم و عدل ، موافقت با، استفاده 650 معلول با 120 سفر رایگان ماهیانه با ناوگان درون شهری اتوبوس رانی ، تمدید صدور تجاری موقت تا پایان سال، پی گیری شورا برای اجرای باغ مفاخر و صدور مجوز تخلیه بار توسط شهرداری برای وسایل نقلیه سنگین و نیمه سنگین از جمله مهم ترین موضوعاتی بود که در جلسه روز گذشته شورای اسلامی شهر بیرجند مطرح شد.کلنگ دهمین بوستان شهر و بازارچه محلی مهرشهر در پنجمین دوره شورای اسلامی شهر بیرجند به زمین خورد 

 

احداث پارکینگ خیابان حکیم نزاری در راستای پاسخ گویی شهرداری و شورا به یکی از دغدغه های مردمخط قرمز شورای شهر در ساخت و سازها ، از جمله مجتمع تجاری و اداری هلال بیرجند، تأمین پارکینگ است.شوراها، اختیارات اندکی بر اساس قوانین موجود دارند که نیازمند بازنگری است