اولین جلسه علنی شورای اسلامی شهر بیرجند با حضور خبرنگارانگزارش تصویری از جلسات فوق العاده شورا با سازمان نظام مهندسی، دانشگاهیان، اصناف، اتاق بازرگانی، راه و شهرسازی پرسنل شهرداری، معتمدین محلی و نمایندگان دستگاه های اجرائی جهت انتخاب شهردارکارگروه مشورتی برای انتخاب شهردار در شورای اسلامی شهر بیرجند تشکیل شد.نمایندگان شورای شهر در سازمان های شهرداری بیرجند انتخاب شدند