به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی شورای اسلامی شهر بیرجند؛ روز گذشته رئیس و اعضای هیئت مدیره نظام پزشکی استان در صحن علنی شورای شهر حضور یافتند.جلسه علنی شورای اسلامی شهر بیرجند روز گذشته به ریاست دکتر رضا حسنی‌صفت و با حضور دکتر مهدی بهترین شهردار بیرجند، اعضای شورای اسلامی شهر و خبرنگاران برگزار شد.به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی شورای اسلامی شهر بیرجند؛ جلسه علنی شورای شهر روز گذشته با حضور مدیران آبفای خراسان جنوبی با هدف بررسی و کار کارشناسی حفاریها و در پی آن آسفالت نامناسب از سوی آب و فاضلاب برگزار شد.به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی شورای اسلامی شهر بیرجند؛ روز گذشته دادستان مرکز استان در جمع نمایندگان مردم در صحن علنی شورای شهر حضور یافت.اعضای شورای اسلامی شهر بیرجند، در جلسه علنی روز گذشته پس از  بحث و تبادل نظر موافقت خود را برای دریافت اعتبارات و اجرای سه تقاطع غیرهمسطح در شهر بیرجند اعلام کردند.