شورای اسلامی شهر بیرجند با افزایش محدوده خدماتی شهر به دلیل وجود اراضی در فضاهای مختلف واقع در محدوده خدماتی شهری برای جلوگیری از تبعات نامطلوب آن در آینده و کاستن از فشار روانی موجود که سبب افزایش قیمت املاک می شود، مخالفت کرده است اما در افق آینده شهر بیرجند امکان بارگذاری حدود 100 هزار نفر دیگر در نقاط مختلف شهر وجود دارد. استاندار در دیدار با رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار بیرجند اعلام کرد.مخالفت اعضای شورا با خرید قبور پیش ساخته، پی گیری بازگشایی خیابان های معلم و عدل ، موافقت با، استفاده 650 معلول با 120 سفر رایگان ماهیانه با ناوگان درون شهری اتوبوس رانی ، تمدید صدور تجاری موقت تا پایان سال، پی گیری شورا برای اجرای باغ مفاخر و صدور مجوز تخلیه بار توسط شهرداری برای وسایل نقلیه سنگین و نیمه سنگین از جمله مهم ترین موضوعاتی بود که در جلسه روز گذشته شورای اسلامی شهر بیرجند مطرح شد.رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند گفت: خراسان جنوبی نیازمند تأمین آب است و برای خروج از آبرسانی به شکل تانکر و تامین محورهای مواصلاتی تلاش‌هایی توسط استاندار سابق انجام شده که امیدواریم این روند با توان فزاینده به جلو حرکت کند.کلنگ دهمین بوستان شهر و بازارچه محلی مهرشهر در پنجمین دوره شورای اسلامی شهر بیرجند به زمین خورد