رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان پیرامون ایمن سازی خیابان های پرخطر و بررسی مشکلات ترافیک شهر بیرجند به موارد حادثه خیز و مشکلات ترافیکی شهر اشاره نمود.



رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند خبر داد: هفت میلیارد تومان اعتبار برای تملک ساختمان های اطراف میدان ابوذر



مهندس معتمدیان استاندار خراسان جنوبی به اتفاق تعدادی از مسئولین، از پروژه مجتمع فرهنگی و سالن اجلاس شهرداری بیرجند واقع در تقاطع صیاد شیرازی بازدید کرد.



برنامه ریزی راهبردی توسعه شهر زمینه مناسبی برای تحقق حقوق شهروندی



یکصد و چهل و چهارمین جلسه شورا با حضور اعضای شورای شهر و شهردار بیرجند برگزار شد.