به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی شورای اسلامی شهر بیرجند؛ در جلسه شنبه شورای شهر موضوع الحاق امیرآباد، حاجی آباد و چهکند مورد بحث قرار گرفت که در این زمینه نایب رئیس شورا گفت: جلسات زیادی در این زمینه برگزار شده و فواید و مضرات الحاق مورد بررسی قرار گرفته است.به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی شورای اسلامی شهر بیرجند؛ در پی گلایه های متعدد ساکنین شهرک امام علی (ع) در جلسه روز گذشته شورا مقرر گردید درخواستهای ساکنین این شهرک، در کمیسیون های عمران و خدمات شهری مطرح گردد.به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی شورای اسلامی شهر بیرجند روز گذشته اعضای شورا میزبان مدیرکل، معاونین و تعدادی از کارشناسان اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی بودند و برای احقاق حق بیرجند تلاش کردند.به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی شورای اسلامی شهر بیرجند، رئیس کمیسیون برنامه بودجه و امور مالی شورا در جلسه کمیسیون پیشنهاد تشکیل کمیته لاوصولی در شهرداری بیرجند را مطرح کرد.رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر بیرجند، به منظور گرامیداشت روز کارمند از کارکنان مجموعه تقدیر کردند.