اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار بیرجند با نماینده مردم شریف شهرستان های بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی دیدار کردند.اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار بیرجند با دادستان عمومی و انقلاب استان دیدار کردند. استاندار در دیدار با رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار بیرجند اعلام کرد. شورای اسلامی شهر بیرجند با افزایش محدوده خدماتی شهر به دلیل وجود اراضی در فضاهای مختلف واقع در محدوده خدماتی شهری برای جلوگیری از تبعات نامطلوب آن در آینده و کاستن از فشار روانی موجود که سبب افزایش قیمت املاک می شود، مخالفت کرده است اما در افق آینده شهر بیرجند امکان بارگذاری حدود 100 هزار نفر دیگر در نقاط مختلف شهر وجود دارد.رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند گفت: خراسان جنوبی نیازمند تأمین آب است و برای خروج از آبرسانی به شکل تانکر و تامین محورهای مواصلاتی تلاش‌هایی توسط استاندار سابق انجام شده که امیدواریم این روند با توان فزاینده به جلو حرکت کند.