رئیس کمیسیون خدمات شهری، بهداشت، محیط زیست و سلامت شورای اسلامی شهر بیرجند گفت: لایحه تعیین نرخ کرایه و بهای خدمات سرویس مدارس در سال تحصیلی ۱۴۰4_۱۴۰3 در جلسه کمیسیون خدمات شهری مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی شورای اسلامی شهر بیرجند؛ مهندس مرتضی یزدان شناس در این جلسه اظهار داشت: لایحه تعیین نرخ کرایه و بهای خدمات سرویس مدارس در سال تحصیلی آینده مورد بررسی اعضای حاضر در جلسه کمیسیون قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه در ابتدا گزارشی از جزئیات لایحه توسط رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ارائه شد خاطر نشان کرد: پس از بحث و بررسی توسط اعضای کمیسیون، با پیشنهاد افزایش 40 درصدی نرخ کرایه سرویس مدارس موافقت شد و پیشنهاد کمیسیون برای تصویب نهایی به صحن علنی شورا ارسال شد.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورا با اشاره به موافقت کمیسیون با همکاری سازمان آتش نشانی با دهیاری دستگرد اذعان داشت: کمیسیون با توافقنامه بین شهرداری و شرکت حمایت از حیوانات موافقت نمود و خواستار مستندات این شرکت از سوی شهرداری شد.

مهندس یزدان شناس در ادامه از موافقت کمیسیون با واگذاری مدیریت دوشنبه بازار بلوار مسافر به بخش خصوصی و ارسال قرارداد فیمابین جهت بررسی بیشتر به شورا خبر داد.

شایان ذکر است درخواست شرکت طرف قرارداد سازمان حمل و نقل بار و مسافر مبنی بر اینکه قرارداد فیمابین کفاف حقوق و بیمه پرسنل را نمی دهد نیز مطرح شد که برای اقدام بر اساس ضوابط قانونی به شهرداری ارسال گردید.