صبح امروز جلسه شورا با حضور اعضای شورای شهر و شهردار بیرجند و خبرنگاران برگزار شد. جلسه شورای شهر بیرجند  روز گذشته با حضور رئیس پلیس راهور استان و بیرجند، شهردار و اعضای شورای شهر در خصوص مسائل ترافیکی شهر بیرجند برگزار شد.جلسه شورای شهر بیرجند با حضور اعضای شورا، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاونین اداره کل راه و شهرسازی، نماینده آستان قدس رضوی و کارشناسان شهرداری بیرجند برگزار شد.هشتاد و هشتمین جلسه شورای شهر بیرجند با حضور اعضای شورا و شهردار بیرجند تشکیل شد.