خط قرمز شورای شهر در ساخت و سازها ، از جمله مجتمع تجاری و اداری هلال بیرجند، تأمین پارکینگ است.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر بیرجند، رئیس شورای اسلامی بیرجند در جلسه شورا با اعلام این مطلب گفت: با توجه به ضرورت ایجاد پارکینگ در مجتمع تجاری هلال، کمیسیون ماده 100 رای صادر و دیوان عدالت اداری هم آن را تأیید کرده است و این رأی باید اجرا شود.

دکتر تقی زاده با اشاره به این که شرکت سرمایه گذاری مجتمع هلال به جای ایجاد پارکینگ، تغییر کاربری ایجاد کرده و با اوقاف هم برای احداث پارکینگ به توافق نرسیده است، افزود: شرکت سرمایه گذار از هر راهی باید پارکینگ مورد نیاز را تأمین کند تا شائبه ای در این باره برای مردم به وجود نیاید، و شورا به هیچ عنوان قصد فروش پارکینگ ندارد اما پیشنهادهایی برای چگونگی تأمین پارکینگ می تواند در شورا مطرح شود.

وی با بیان این که راه و شهرسازی از سکونت 50 هزار نفر در اراضی زعفرانیه خبر داده است اما به نظر می رسد که تا 100 هزار نفر در این اراضی سکونت خواهند یافت گفت: با وجود این موضوع جایی برای افزایش محدوده خدماتی که عده ای دنبال آن هستند، وجود ندارد و نتایج بررسی کمیسیون عمران شورا در این باره باید هرچه زودتر اعلام شود زیرا عده ای هر روز منطقه ای از اطراف شهر را برای این منظور مطرح می کنند تا زمینه افزایش قیمت اراضی آن را فراهم کنند.

وی درباره موضع شورای اسلامی شهر بیرجند درباره اراضی زعفرانیه گفت: در جلسات متعدد استانداری، موضع شورا را در ارتباط با این اراضی اعلام کرده ایم و معتقدیم سکونت افراد در این اراضی با تراکم جمعیتی به مصلحت نمی باشد، ولی با توجه به این که طرح مد نظر در شورای عالی شهرسازی و معماری کشور مصوب شده است و امکان جلوگیری از اجرای آن نمی باشد باید نظارت جدی انجام شود تا  ضوابط شهری در ساخت و سازهای مربوط به این اراضی رعایت شود.

به گفته مهندس یزدان شناس رئیس کمیسیون بودجه و امور مالی شورا، باید شورای اسلامی شهر بیرجند موضع خود را در ارتباط با کاربری مسکونی 435 هکتار اراضی زعفرانیه که به گفته مسئولان راه وشهرسازی 50 هزار نفر در آن اسکان می یابند، اعلام کند، گفت: خوشبینانه در این اراضی حدود 100 هزار نفر اسکان خواهند یافت. راه های دسترسی و زیر ساخت های لازم در این خصوص تأمین نشده است و این موضوع با توجه به این که حدود 12 میلیارد تومان ناشی از فروش این اراضی از استان خارج می شود به دلیل نبود زیرساخت ها مانند مهر شهر مشکلات بسیاری بعد از ساخت واحدهای مسکونی برای شهرداری به وجود خواهد آورد.

مهندس میری رئیس کمیسیون عمران شورا هم با بیان این که هرکسی به تناسب جایی که مالکیت اراضی آن را دارد، دنبال افزایش آن به محدوده خدماتی شهر بیرجند است، گفت: ضرورتی برای افزایش محدوده خدماتی شهر بیرجند وجود ندارد و برای کاستن از حواشی این موضوع باید هرچه زودتر شورا در این باره اعلام نظر کند تا از سوء استفاده بعضی ها در بخش خصوصی در این باره جلوگیری شود.

مهندس یزدان شناس رئیس کمیسیون بودجه و امورمالی شورا با اشاره به تفریق بودجه سال گذشته شهرداری بیرجند گفت: بودجه سال گذشته شورا 170 میلیارد و 400 میلیون تومان بوده که در نهایت 184 میلیارد تومان محقق شد و در مجموع حدود 28 میلیارد تومان ناشی از افزایش درآمد شهرداری از سال گذشته مانده است، که در گزارش شش ماهه تفریق بودجه سال 99، شهرداری باید برای آن پروژه عمرانی برای تصویب به شورا ارائه کند.

در این جلسه اعضای شورا براساس مکاتبه رئیس اتاق بازرگانی استان با افزایش مدت چهار ماه به شش ماه برای صدور پروانه ساخت و پرداخت حقوق شهرداری در این خصوص موافقت کردند.

همچنین اعضای شورا بر مصوبه قبلی خود مبنی بر تملک قطعات موجود در محدوده فرهنگسرا توسط شهرداری برای استفاده مطلوب تر از فضای باز فرهنگسرا در زمان بهره برداری از آن تاکید ورزیدند.