کلنگ دهمین بوستان شهر و بازارچه محلی مهرشهر در پنجمین دوره شورای اسلامی شهر بیرجند به زمین خورد

کلنگ دهمین بوستان شهر و بازارچه محلی مهرشهر در پنجمین دوره شورای اسلامی شهر به همت اعضای شورا و شهردار بیرجند و با حضور معاونین استاندار، فرماندار و جمعی از مدیران با هدف ایجاد و افزایش سرانه فضای سبز شمال شهر به زمین خورد.