اعضای شورا اسلامی شهر بیرجند تنها در حدود اختیارات خود می توانند عمل کنند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر بیرجند رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند در جلسه شورا با تأکید بر این که اعضای شورا تنها در حدود اختیارات خود می توانند اقدام کنند، گفت: اعضای شورای اسلامی شهر بیرجند به خوبی نسبت به وظایف خود آگاهی دارند و اگر درخواستی توسط مردم خارج از وظایف آنها مطرح شود تنها می توانند انعکاس دهنده درخواست های مردم به دستگاه های اجرایی برای اقدام باشند.

به گفته دکتر تقی زاده ، اعضای شورا تاکنون برای حل مشکلات مربوط به اراضی پادگان از راه های مختلف پی گیری های لازم را انجام داده اند و بیشتر از این در حد اختیارات مقام های ارشد استان است که باید با پیگیری هایی که می کنند زمینه پاسخگویی به یکی از دغدغه های مهم مردم را فراهم کنند.

درخواست قرار گرفتن نام نجم الدین فارابی قهرمان و رکوردار دو و میدانی المپیکی بیرجند در فهرست مفاخر ، روز گذشته در شورای شهر بیرجند مطرح شد.

کاظم غنی ، از پیشکسوتان ورزش بیرجند که خود در رشته والیبال فعالیت می کرده است ودر سال های 49 تا 54 شهردار بیرجند بوده است با حضور در جلسه شورای اسلامی شهر با اشاره به این که شورا درباره تهیه فهرست مفاخر بیرجند اقداماتی انجام داده است، گفت: با توجه به افتخاراتی که مرحوم نجم الدین فارابی برای ورزش بیرجند کسب کرده است در صورت امکان نام وی در فهرست مفاخر بیرجند قرار گیرد.

به گفته وی نجم الدین فارابی سال 1312 در بیرجند متولد شد و اولین مدال ورزشی خود را از دست علامه فرزان که رئیس فرهنگ بیرجند بود، دریافت کرد و 13سال قهرمان و ‌رکورددار دو ‌و‌ میدانی ایران بوده است که سابقه حضور در المپیک سال 1952 میلادی به همراه کاروان ورزشکاران المپیکی ایران که پرچمدار آن جهان پهلوان تختی بود، در رشته دو و میدانی همگانی در ملبورن استرالیا حضور داشت که در این مسابقات در رشته ده گانه با به دست آوردن 5112 امتیاز در رده پانزدهم قرار گرفت و او که ۱۵ سال رکورددار ایران در دو و میدانی بود در سن 86 سالگی در تهران دار فانی را وداع گفت و در قطعه نام آوران تهران دفن شده است.

دکتر تقی زاده، رئیس شورای شهر این موضوع را برای بررسی بیشتر به کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورا ارجاع داد تا با توجه به فعالیت های شاخص ورزشی مرحوم نجم الدین فارابی در صورت امکان نام وی در فهرست مفاخر بیرجند قرار گیرد.