اعضای شورای اسلامی شهر بیرجند با افزایش تعرفه آب بها در شهر بیرجند در سال جاری مخالفت کردند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر بیرجند روز گذشته در جلسه شورا ، درخواست شرکت آبفای استان مبنی بر افزایش تعرفه آب مطرح شد.

دکتر طاهری رئیس کمیسیون حقوقی و املاک شورا در این جلسه با ارائه رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر همدان در خصوص صلاحیت نداشتن شورا در افزایش تعرفه آب شرب در سال 98 به تورم موجود در جامعه اشاره و با افزایش تعرفه آب مخالفت کرد، و اعضای شورا با توجه به رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور با افزایش تعرفه آب بها در سال جاری در شهر بیرجند مخالفت کردند.

مدیر کل پست خراسان جنوبی که مهمان در این جلسه بود گفت، نصب پلاک هوشمند تاکنون در شهرهای سرایان، بشرویه و نهبندان انجام شده است و تنها در بشرویه در مدت دو ماه، 2 هزار و500 نفر درخواست نصب این پلاک را داده اند.

به گفته علی الهامی این پلاک طوری ساخته شده که در برابر شرایط محیطی مختلف گرما و سرما مقاوم است، و شهروندان برای درخواست اختیاری نصب پلاک هوشمند باید در سامانه مد نظر ثبت نام کنند.

مدیرکل پست استان که خواستار همکاری شهرداری و شورا برای انجام این طرح در شهر بیرجند شد گفت، شهروندان باید برای نصب این پلاک هوشمند در منازل بزرگ 30 تا 35 هزار تومان و برای آپارتمان ها 25 هزار تومان پرداخت کنند.

با توجه به اینکه تأمین منابع اجرای این طرح در حیطه وظایف شهرداری نمی باشد و پلاک شهرداری هم در پلاک هوشمند آمده است ، شهردار در این جلسه خواستار موافقت اعضای شورای شهر در همکاری شهرداری با اجرای این طرح شد، سپس اعضای شورا با در نظر گرفتن مسایل حقوقی اجرای این طرح کشوری در شهر بیرجند موافقت کردند.

همچنین در این جلسه مصوبه برگشت داده شده شورا از هیئت تطبیق مصوبات شورا در باره واگذاری زمین های متعلق به شهرداری در قالب برگزاری مزایده به صنوف آلاینده، اصلاح شد و برگزاری این مزایده منوط به تعیین تکلیف ثبتی اراضی شهرداری برای این منظور شد.