اعضای شورای اسلامی شهر بیرجند با تشکیل جلسه فوق العاده با انتقال استاندار مخالفت و خواستار تقویت و پشتیبانی وی توسط هیئت دولت برای ادامه خدمت در خراسان جنوبی شدند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر بیرجند اعضای شورای اسلامی به عنوان نمایندگان مردم در راستای پی گیری مطالبه به حق آنها در باره تغییر نکردن استاندار در شرایط فعلی در جلسه فوق العاده شورا با تأکید بر این که مهندس محمد صادق معتمدیان در مدت دو سال حضور به عنوان استاندار خراسان جنوبی برای توسعه همه جانبه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خراسان جنوبی که مطالبه به حق مردم استان است، اقدامات ارزنده ای را انجام داده و با توجه به این که استانداری عملگرا، فعال و پر تلاش و فارغ از جریانات سیاسی است، حرکت توسعه استان در این مدت شتاب گرفته است، لذا رئیس جمهور و هیئت دولت نه تنها باید زمینه ادامه خدمت وی در استان را فراهم کنند بلکه نسبت به پشتیبانی و تقویت وی برای اجرای پروژه ها و طرح های مد نظر باید اقدام شود.

اعضای شورای اسلامی شهر بیرجند در ادامه با انتشار بیانیه ای در این باره با تاکید بر عملکرد خیلی خوب استاندار برای توسعه استان و مدت کمی که از عمر دولت دوازدهم مانده است، مخالفت شدید خود را با انتقال استاندار اعلام کردند.

در این جلسه همچنین نامه شرکت آب و فاضلاب استان درباره مخالفت اعضای شورا با افزایش تعرفه آب بها در بیرجند قرائت و برای بررسی بیشتر به کمیسیون های حقوقی و بودجه شورای شهر ارسال شد.

متن بیانیه اعضای شورای اسلامی شهر بیرجند در مخالفت با انتقال استاندار

دولت از انتقال استاندار محبوب خراسان جنوبی به دنبال چیست؟

انتقال استاندار محبوب خراسان جنوبی همچون آتشی بر خرمن استان کمتر توسعه یافته خراسان جنوبی است. او که فعالیت¬های جهادی خود را از ابتدای حضور در استان در مرضی و منظر مردم نهاده بود و در راستای توسعه و پیشرفت استان لحظه¬ای غفلت نورزید و با جذب حداکثری اعتبارات توانست در دوران تحریم کشور، استان را در مدار تحرک و پویایی قرار دهد و به همین سبب نماد روحیه امید در مردم خراسان جنوبی شده است.

موضوع انتقال استاندار نارضایتی عمومی مردم را از این گونه تغییرات پی در پی در بر خواهد داشت، مردمی که سال¬های سال طعم محرومیت را چشیده¬اند اکنون با شنیدن خبر تغییر در فرماندهی کارزار توسعه استان پرسشی از آقای رئیس جمهور و وزیر محترم کشور دارند. جابجایی نماینده عالی دولت در استان با کدامین سیاست دولت تدبیر و امید انطباق دارد؟

تا پایان دولت کمتر از یک سال باقی مانده است در حالی که توده مردم با توجه به مشکلات متعدد معیشتی و ... نسبت به عملکرد دولت و دستگاه های تابعه نقد دارند.
خوشبختانه در استان خراسان جنوبی از زمان حضور استاندار پر تحرک، فعال و توانمند، اعتماد عمومی مردم ، گروه ها و جریانات سیاسی جلب گردیده است و در میانه بی¬تابی و نارضایتی مردم، انتقال استاندار به نفع کدام جریان خواهد بود؟

شورای اسلامی شهر بیرجند قاطع امّا بدون تنش از حضور استاندار محترم دفاع می کند و از دولت محترم می خواهد روزنه امیدی که برای مردم زجر کشیده استان ایجاد شده است تا پایان دولت تداوم پیدا کند. (انشاءا…)

                                                                                                                                   شورای اسلامی شهر بیرجند