اعضای شورای اسلامی شهر بیرجند با کلیات مشارکت شهرداری در ایجاد باغ موزه دفاع مقدس استان موافقت کردند.

دکتر تقی زاده  رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند در جلسه شورا که با حضور مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس برگزار شد با اشاره به اهمیت و جایگاه ایجاد باغ موزه دفاع مقدس، گفت: همه اعضای شورا با کلیات مشارکت شهرداری در ایجاد باغ موزه دفاع مقدس موافق هستند اما جزئیات این موضوع و این که چگونه باید این کار عملی شود، باید مورد بررسی قرار گیرد.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان هم از اعضای شورا خواست با تصویب موضوع در شورا به شهرداری اجازه دهند که بعد از تهیه طرح مورد نظر توسط مشاور در خصوص باغ موزه دفاع مقدس  و همچنین انجام عملیات عمرانی بقیه باغ موزه دفاع مقدس به عنوان پروژه اولویت دار ملی - استانی همکاری نماید.

به گفته سرهنگ فلاحی این اداره کل علاوه بر پی گیری تأمین منابع استانی برای این منظور، پی گیری لازم  را برای تخصیص اعتبار ملی انجام داده است که لازمه آن شروع کار است و از یک میلیارد تومان اختصاص یافته  برای این منظور تاکنون 500 میلیون تومان آن تخصیص یافته که با مصوبه شورا در اختیار شهرداری بیرجند قرار خواهد گرفت.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس با اعلام این که آخر این هفته شورای حفظ آثار و نشر دفاع مقدس استان برای تصمیم گیری نهایی در این باره برگزار می شود، افزود: هرچند با تأخیر برای پی گیری این موضوع به  شورای اسلامی شهر بیرجند مراجعه کرده ایم اما انتظار داریم شورا در بودجه سال آینده شهرداری اعتباری برای این منظور پیش بینی کند.

شهردار بیرجند هم با اشاره به جلسه برگزار شده در استانداری در این باره و اهمیت و جایگاه این موضوع گفت: با توجه به این که همه پروژه های شهرداری برای این دوره تعریف شده اند و با تأمین اعتبار آنها از محل منابع داخلی شهرداری در حال تکمیل می باشند و به پیش بینی بودجه 180 میلیارد تومانی برای امسال شهرداری، اگر هم بودجه شهرداری به 220 میلیارد تومان افزایش یابد به دلیل تورم موجود نمی توانیم همه آنها را به بهره برداری برسانیم بنابراین از محل اعتبارات داخلی شهرداری کمکی برای آن نمی توانیم انجام دهیم.

جاوید افزود: لازمه مشارکت شهرداری در این خصوص امضای تفاهم نامه ای بین شهرداری با اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس در این باره است تا شهرداری در قالب ارائه لایحه ای به شورا چگونگی مشارکت خود را در این زمینه مشخص کند تا اعضای شورا تصمیم لازم را برای مشارکت شهرداری در ایجاد پارک موزه دفاع مقدس با هدف استفاده عموم مردم از آن بگیرند.

 اعضای شورا در ادامه با کلیات مشارکت شهرداری در این موضوع موافقت کردند و از مدیر کل حفظ آثار و نشر دفاع مقدس برای این که زودتر از این باید در جلسه شورا برای تصمیم گیری در این باره حضور پیدا می کرد تا مشارکت شهرداری در این خصوص در قالب پروژه های شهرداری برای امسال تعریف می شد.