گزارش تصویری حضور دکتر تقی زاده رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند در معیت استاندار خراسان جنوبی در محلات شمال شهر و بررسی مشکلات آنان .