همراهی دکتر تقی زاده رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند با مهندس معتمدیان استاندار خراسان جنوبی در دیدار با مردم شمال شهر 

دکتر تقی زاده ریاست شورای شهر بیرجند در ادامه سفرهای شهرستانی مهندس معتمدیان استاندار خراسان جنوبی روز یکشنبه مورخ 98/5/20 در محله های خیابان انقلاب، خیرآباد، موسی بن جعفر و جوادیه شهر بیرجند در معیت استاندار حضور یافت و ضمن بازدید پروژه های عمرانی و شهری با ساکنان این مناطق دیدار کرد. 

رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند در دیدار با مردم مناطق مذکور اظهار داشت : بودجه عمرانی شهرداری سال 96 حدود 15 میلیارد تومان بوده که این رقم سال گذشته به 30 میلیارد تومان افزایش یافت و امسال نیز پیش بینی می کنیم به 30 میلیارد تومان برسد. تقی زاده با بیان اینکه سال گذشته هفت میلیارد تومان صرف منطقه دو بیرجند شده است افزود : سهم منطقه یک از پروژه های عمرانی شهرداری 23 میلیارد تومان بوده که برای بسترسازی، احداث فرهنگسرا، پروژه فرزان و انتقال خط آب هزینه شده است. وی با تأکید بر اینکه تلاش بر آن است که بین دو منطقه شهر توازن برقرار شود افزود : امسال انتقال صنوف آلاینده، احداث پارکینگ طبقاتی، امتداد جاده سلامت و گسترش آن به تمام شهر به صورت تدریجی دنبال می شود .وی در ادامه اضافه کرد : پیاده روسازی خیابان های کارگران و انقلاب نیز امسال در دستور کار شهرداری قرار گرفته است .