دیدار مردمی اعضای شورای اسلامی شهر بیرجند و مسئولین شهری در مسجد امام سجاد (ع) خیابان کاظمیه .