نتایج انتخابات هیئت رئیسه دومین سال از دور ششم کمیسیون فرهنگی شورا به شرح ذیل می باشد : 

1- حجه الاسلام و المسلمین مهدی عبدالرزاق نژاد به عنوان رئیس کمیسیون 

2- مهندس عباس سروری به عنوان نایب رئیس کمیسیون

3- حجه الاسلام محمدمهدی درخشی به عنوان منشی کمیسیون