انتخاب 11 نفر از بین 30 کاندیدای شهرداری بیرجند 

به گزارش واحد روابط عمومی شورا و به نقل از دکتر محمودی راد ریاست شورای اسلامی شهر بیرجند در جلسه مورخ 1400/06/13 شورا با کمک تیم مشورتی شورا و کمیته انتخاب شهردار از بین 30 کاندیدای پست شهردار بیرجند 11 نفر برابر شاخص ها و سوابق اجرائی و سایر ملاک های مدنظر به مرحله دوم راه یافتند. در مرحله بعد کاندیداهای انتخابی می بایست با حضور در جلسه شورا و مصاحبه حضوری از برنامه های خود دفاع نمایند.