در اخرین جلسه کمیسیون حقوقی و نظارت شورا که با حضور مدعوین، کارشناسان و اعضا برگزار گردید، با اهدا لوح تقدیر از آنان تقدیر و تشکر بعمل آمد