بوستان بزرگ کاجستان با حضور جمعی از مسئولان استانی ، اعضای شورای شهر و شهردار بیرجند افتتاح شد.