مخالفت اعضای شورای اسلامی شهربیرجند با طرح راه وشهرسازی برای اراضی پارگان به دلیل این که ضوابط شهرسازی در آن در نظر گرفته نشده است

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر بیرجند دکتر تقی زاده رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند با اعلام این که بعد از جلسات متعددی که برای تعیین تکلیف اراضی پادگان بیرجند برگزار گردید و در آنها شهرداری موظف شد طرحی را با رعایت ضوابط شهرسازی تهیه کند، نمی دانیم چرا با بی توجه ای به طرح شهرداری ، راه و شهرسازی طرحی را بدون رعایت ضوابط شهری ارایه کرده است که در آن به ارتش علاوه بر اجازه برای ساخت واحدهای مسکونی در اراضی که هنوز کاربری نظامی دارد، با ساخت واحدهای تجاری در این اراضی موافقت شده است، بدون این که حقوق مردم در آن رعایت شده باشد و مصمم هستند زمینه اجرای این طرح را هر طور که شده با تغییر کاربری این اراضی در کمیسیون ماده پنج فراهم کنند.

به گفته دکتر تقی زاده این در حالی است که بر اساس صورت جلسه نوشته شده در دادستانی مرکز استان، شهرداری کار خود را بر روی این اراضی برای ایجاد فضای سبز از مدتی پیش آغاز کرده است و شنیده می شود ارتش ساخت 400 واحد مسکونی در یکی از قطعات این اراضی شروع کرده است و هیچ تضمینی وجود ندارد که ساخت واحدهای مسکونی ارتش به همین تعداد در آینده محدود شود که اگر این کار عملی شود به فلسفه انتقال پادگان به خارج از شهر عمل نشده است.

رئیس شورای شهر با اشاره به این که هر زمانی هم که مخالفتی با این موضوع می شود مسایل امنیتی را مطرح می کنند، متذکر شد، ساخت واحد های مسکونی چه ارتباطی با مسایل امنیتی دارد و اگر هم ضرورتی برای ساخت این واحدها وجود دارد راه و شهرسازی در جای دیگر مانند اراضی زعفرانیه که متعلق به راه و شهرسازی است، زمین برای آنان اختصاص دهد. در جلسه استانداری هم که قرار است در این باره برگزار شود نظر اعضای شورا و شهرداری برای اصلاح طرح مد نظر موضوع را مطرح خواهیم کرد تا در آینده در این خصوص توسط مردم بازخواست نشویم.

موهبتی عضو شورا ی اسلامی شهر بیرجند که سال 84 به عنوان نماینده مردم در جلسه ای که منجر به توافق سال 84 شد، حضور داشته با تاکید بر این که رهاورد خوش سفر مقام معظم رهبری در سال 78 به استان و موافقت ایشان با انتقال پادگان به خارج از شهر، با تعللی که در این باره شده است در عمل برای مردم بیرجند نتیجه ای نداشته است، یاد آور شد در طرح تهیه شده توسط راه و شهرسازی بدون رعایت ضوابط شهری قرار است واحدهای مسکونی و تجاری در این اراضی احداث شود بدون این که برای مشکل ترافیکی خیابان ارتش و خیابان های محدوده مد نظر راهکاری ارایه شده باشد.

در ادامه دیگر اعضای شورا هم به مسایلی مانند رعایت نشدن ضوابط شهرسازی در طرح مد نظر اداره راه و شهرسازی، تبدیل اراضی پادگان به جای فضای سبز به خدماتی، بی توجه به طرح شهرداری در این باره، دفاع از حقوق مردم در این خصوص، عمل نشدن به فلسفه انتقال پادگان، پیش بینی نشدن انتقال ترافیک مربوط به زعفرانیه در آینده به خیابان ارتش و... را مطرح کردند و شهردار بر این موضوع تاکید کرد که طرح تهیه شده بر اساس معامله راه و شهرسازی با ارتش تهیه شده است، شهرداری و شورا با کلیات این طرح که ضوابط شهرسازی و حقوق مردم رعایت نشده است، مخالفت کرده اند.

به گفته مهندس جاوید در جلسات برگزار شده در این باره از شهرداری خواسته شد که طرحی برای این منظور تهیه کند اما اکنون که طرح ارایه شده است، بدون بررسی آن ، طرح شهرداری کنار گذاشته شد و ارتش بر اساس طرح راه و شهرسازی بدون تغییر کاربری اراضی مد نظر و بدون گرفتن مجوز لازم از شهرداری اقدام به ساخت و ساز در این اراضی کرده است که شهرداری جلوی خاکبرداری آنها را گرفته است چون ما وظیفه داریم شهر را بدون دیکته دیگران اداره کنیم، نمی گذاریم که به دلیل معامله راه و شهرسازی با ارتش هر چه بخواهند بر ما تحمیل کنند.