جلسه شورای اسلامی شهر بیرجند روز گذشته با حضور اعضای شورا و شهردار و اصحاب رسانه برگزار گردید.

 ابتدای جلسه تعدادی از نامه ها که در دستور کار شورا قرار گرفته بود مطرح و بررسی شد.

یکی از مباحث مطرح شده در جلسه، اعتراض جمعی از رانندگان مناقصه ایاب و ذهاب پرسنل شهرداری برای ماموریت های درون شهری بود که پس از توضیحات و اظهار نظر اعضای شورای شهر مقرر گردید جلسه ای با حضور نمایندگان شرکت پیمانکار و مسئولان شهرداری و نماینده رانندگان، برگزار و موضوع بررسی شود.

بررسی تمدید عرصه های واگذار شده در پارکهای سطح شهر جهت وسایل بازی کودکان از موضوعاتی بود که  مورد طرح قرار گرفت و با توجه به درخواست جمعی از پیمانکاران زمین های بازی کودکان واقع در پارک های سطح شهر مبنی بر تمدید قراردادهایشان در سال های آتی و با عنایت به سرمایه گذاری های انجام شده توسط نامبردگان جهت خرید تجهیزات مربوط به وسایل بازی کودکان به جهت حمایت از این سرمایه گذاری مقرر گردید قرارداد  آنان برای یک سال دیگر تمدید شود.

همچنین درخواست تمدید قرارداد شرکت توانخواهان بابت فروش شارژ کارت بلیت اتوبوس درجلسه شورا مطرح، لذا به جهت حمایت از قشر معلول جامعه و اشتغال زایی برای نامبردگان با تصویب تمدید قرارداد فوق به مدت سه سال دیگر موافقت گردید.

انتقال صنوف آلاینده و اعتراض اعضای شرکت تعاونی صنوف آلاینده از دیگر موضوعاتی بود که در جلسه شورا مطرح شد. حضور تعدادی از نمایندگان آن شرکت تعاونی در جلسه شورا، نظرات و مشکلات را مطرح کردند که پس از بحث و بررسی، برای رفع مشکل و شفاف سازی موضوع مقرر شد جلسه ای با حضور فرماندار، اداره ثبت اسناد، نمایندگان صنوف و شهرداری برگزار گردد.