تحصیلات:

کارشناس ارشد معماری

خلاصه سوابق کاری:

بیش از 12 سال فعالیت موثر در حوزه های شهرسازی ، باز آفرینی ، توانمند سازی و توسعه محلات استان خراسان جنوبی

مدیر پروژه برگزیده کشوری "تدوین سند توسعه مشارکتی محله خیر آباد بیرجند "

مدیراولین پروژه توانمند سازی سکونتگاه های غیر رسمی کشور (مرکز بهداشتی درمانی محله کارگران)

مدیر سومین پروژه توانمند سازی سکونتگاه های غیر رسمی کشور (دبستان ده کلاسه محله موسی بن جعفر (ع) )

عضو تیم احیا و باز آفرینی تنها هتل بوتیک شرق کشور (خانه شریف) در حوزه گردشگری و بوم گردی

احیا و باز آفرینی محور تاریخی بهارستان چهار درخت در بافت تاریخی شهر بیرجند

راه اندازی پروژه های کار آفرینی زود بازده در محلات خیر آباد و موسی بن جعفر (ع)

مدیریت پیگیری و پرداخت تسهیلات بلاعوض و قرض الحسنه به ساکنان محلات کم برخوردار شمال شهر

مدیریت پروژه احداث خانه محله شعبانیه از سری پروژه های توانمند سازی سکونتگاه های غیر رسمی شهر بیرجند

عضو کمیته نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهر سازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای ساختمان ها و طرح ها ی شهرسازی (ماده 35 ) استان

مدیریت برگزاری کارگاه ها و وبینارهای آموزشی مدیران و ساکنان در استان با موضوعات ساماندهی شهری ، بافت های فرسوده و محلات حاشیه شهر

مدیریت برگزاری همایش ها و نشست های تخصصی پیرامون موضوعات شهری ، باز آفرینی و محلات هدف

مدیر پروژه گرد آوری و انتشار کتاب دریچه ای روبه افق ، پیرامون بافت های فرسوده و توانمندسازی سکونتگاه های غیر رسمی

مدیر پروژه ترجمه کتاب "مدیریت مراکز تاریخی" (management of historic centers)

طراحی و نظارت بر بیش از 10000 مترمربع از ساختمان ها و بناهای شهر بیرجند

راه اندازی و اخذ مجوز اولین سازمان مردم نهاد توسعه مشارکتی محله در استان با عنوان نهاد توسعه محله خیرآباد شهر بیرجند

مدیر دفتر باز آفرینی شرکت عمران و مسکن سازان خراسان جنوبی

کارشناس مسئول معماری ، شهرسازی و دفتر فنی شرکت عمران و مسکن سازان خراسان جنوبی

دارای پروانه اشتغال به کار نظام مهندسی در رشته معماری _پایه 2 طراحی – نظارت – اجرا

عضو هیئت مدیره انجمنMS استان و ...