نشست کاری اعضای شورای شهر و شهردار بیرجند با معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی

نشست کاری اعضای شورای شهر و شهردار بیرجند با مهندس علوی مقدم معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی به منظور بررسی موضوعات و مسایل مربوط به مشکلات شهرداری