در جلسه ی شورا بررسی مشکلات احیای درختان کاج پادگان 04 بیرجند مورد بحث قرار گرفت.

در جلسه ی شورا بررسی مشکلات احیای درختان کاج پادگان 04 بیرجند با حضور اعضای شورا، فرمانده ارشد آجا در استان، معاونت عمرانی فرمانداری، معاونت اداره کل راه و شهرسازی، مدیرعامل آب منطقه ای استان، کارشناسان شهرداری و خبرنگاران برگزار شد.

« تقی زاده» رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند ضمن خیر مقدم به مهمانان گفت: موضوع این جلسه،  مشکل فضای سبز پادگان آموزشی 04 بیرجند است، این موضوع در جلسات شورا مطرح شده و به دنبال راهکار با دعوت از نمایندگان ادارات و دستگاه های مربوطه جهت رفع مشکل هستیم.

«انصاری» رئیس سازمان فضای سبز شهرداری بیان کرد: طی 3 ال 4 سال اخیر مکاتباتی با ارتش و راه و شهرسازی مبنی بر اینکه وضعیت درختان در این اراضی نگران کننده است انجام شده اما چون بعض ای این اراضی در اختیار ارتش بوده اجازه ورود نداشتیم. وی عنوان کرد در مرداد ماه اجازه ورود کارشناسان داده شد، به دلیل اینکه  بین درختان کاج آفت مشاهده شد که بعد از بررسی ها، و بازدید از فضای پادگان، متوجه شدیم منبع اصلی آفت از درختان کاج آن محدوده بوده که بین درختان سطح شهر سرایت کرده است. به گفته انصاری  2 هزار و 410 درخت در این محدوده قطع شده و باید دو برابر درخت های موجود کاشته شود تا وضعیت فعلی به گذشته برگردد و برای احیای درخت های باقی مانده دو حلقه چاه موجود در اراضی هم باید در این زمینه فعال شود.

«مهندس امامی» مدیر عامل آب منطقه ای استان گفت: به منظور بررسی و تعیین تکلیف وضعیت این چاه ها و نیاز آبی پادگان باید کارگروهی متشکل از ارتش، راه و شهرسازی، فضای سبز تشکیل گردد.

«قربانی» معاون اداره کل راه و شهرسازی هم گزارش از چگونگی تحویل اراضی مورد نظر به راه و شهرسازی ارائه کرد و گفت: اراضی فضای سبز در اختیار راه و شهرسازی، بدون پرداخت هزینه به شهرداری واگذار می شود.
امیر یوسفی در خصوص ورود به اراضی مربوط به ارتش گفت: هیچ اجازه ای برای آماربرداری درخت های خشک شده و آبیاری و جلو گیری از پیشرفت آفت در بین درختان موجود را نمی دهیم، و برای فعال کردن چاه های موجود در این اراضی با شهرداری و آب منطقه ای استان همکاری خواهد شد به شرط اینکه در مالکیت ارتش باشد.
رئیس شورا در پایان اعلام کرد به قید فوریت جهت رفع مشکلات موجود کارگروهی برای تعیین وضعیت تشکیل گردد.