شنبه 96/10/23 سی و پنجمین جلسه ی شورای اسلامی شهر بیرجند با حضور اعضا، شهردار و خبرنگاران برگزار گردید.

ابتدا شهردار بیرجند پیشنهاد برگزاری کنگره بیرجند شهر تمیز را در اردیبهشت ماه 97، که با حضور شهرداران و رؤسای شوراهای مراکز استانها را مطرح نمود، در این زمینه اعضای شورا با کلیات موضوع موافقت و مقرر شد جزئیات و هزینه های برگزاری کنگره به شورا اعلام و مورد بررسی قرار گیرد.

همچنین از نامه های دیگر مطرح در شورا، درخواست نصب المان از سوی اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان در خصوص برگزاری کنگره 2 هزار شهید بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد شهرداری پیشنهادات خود را با همکاری بنیاد حفظ آثار به شورا جهت تصمیم گیری ارائه نماید.

سپس اعضای شورا پیرو تصمیمات متخذه در جلسه ی قبل، به همراه شهردار، کارشناسان شهرداری و خبرنگاران از پروژه های در دست اقدام شهرداری در سطح شهر بیرجند بازدید کردند و از نزدیک مشکلات موجود را با حضور شهروندان مورد بررسی قرار دادند.