رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند روز گذشته در جلسه رسمی شورا که با حضور شهردار و خبرنگاران برگزار شد از احداث بوستان تخصصی ورزش در شهر بیرجند خبر داد.

به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی شورای اسلامی شهر بیرجند، حجت الاسلام و المسلمین مهدی عبدارزاق نژاد با اشاره به نامه اهالی خیابان پیروزی، نصر و بهمن در خصوص ایجاد فضای سبز و زمین ورزشی گفت: با عنایت به بازدید انجام شده و برنامه ریزی جهت اجرای این امر توسط شهرداری، لازم است طراحی این مجموعه با کاربری فضای سبز ورزشی توسط شهرداری انجام و به شورا ارسال گردد تا اقدامات بعدی در راستای تخصیص بودجه و نحوه اجرا مورد بررسی قرار گیرد.

لازم به ذکر است در ادامه این جلسه نامه های واصله توسط منشی شورا قرائت گردید.

دکتر ویدا ناصری به مصوبات برگشتی از هیئت تطبیق فرمانداری اشاره کرد که پس از بررسی و اعلام نظر در خصوص ویرایش و ارسال مجدد و همچنین اصرار بر مصوبات با نظر موافق اعضا اقدام گردید.

وی با اشاره به نامه شهروند مبنی بر درخواست تقسط جریمه کمیسیون ماده صد، از موافقت اعضا با مساعدت شهرداری در این خصوص وفق مقررات خبر داد.

شایان ذکر است در ابتدای این جلسه شورا، نطق پیش از دستور مهندس عباس سروری عضو و خزانه دار شورا در خصوص برنامه ریزی و زمان بندی مناسب برای اجرای پروژه ها ایراد گردید.