در پی مطالبات مکرر شهروندان، پس از برگزاری جلسه کمیسیون عمران و توسعه پایدار شورای اسلامی شهر بیرجند؛ جمعی از اعضای شورای شهر همراه با مدیران شهری از بلوار بقیه الله، چهارشنبه بازار بلوار مسافر و اداره خدمات موتوری شهرداری بیرجند بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی شورای اسلامی شهر بیرجند؛ این بازدید با هدف بازگشایی بلوار بقیه الله، بررسی وضعیت ترافیکی و نظافت بازار بلوار مسافر و بررسی شرایط اتوبوس های سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری در آستانه بازگشایی مدارس صورت گرفت.