به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی شورای اسلامی شهر بیرجند؛ در پی درخواست شهروندان خیابان ظفر؛ جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر همراه با مدیر منطقه دو شهرداری با حضور در محل از نزدیک در جریان مشکلات قرار گرفتند.

لازم به ذکر است در این بازدید از طرف مدیر منطقه دو قول مساعد برای رفع مشکل شهروندان داده شد.