امکانات تفریحی و ورزشی یکی از اولویت های مهم شورای اسلامی شهر و شهرداری بیرجند می باشد که قطعا با ایجاد آن بستری مهم برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی فراهم شده و زمینه نشاط و شادابی در سطح شهر ایجاد می گردد.

به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی شورای اسلامی شهر بیرجند برابر هماهنگی و برنامه ریزی قبلی و به منظور بررسی وضعیت زمین های ورزشی شهرداری، محدودیتها و مشکلات موجود و همچنین امکانات، تجهیزات و فضای فیزیکی مکانهای ورزشی بازدیدی توسط اعضای شورای اسلامی شهر بیرجند به همراه جمعی از مدیران  شهری از زمین های ورزشی صورت پذیرفت.

گفتنی است بازدید از زمین گلف و مجموعه های ورزشی بانوان و آقایان در پارک جنگلی، زمین های ورزشی سجاد، بوستان نشاط و پارک پروفسور معتمدنژاد از جمله مواردی است که در جریان این برنامه نحوه اجرای این پروژه ها مورد بررسی قرار گرفت.