ناصری عضو شورای اسلامی شهر بیرجند از پروژه های عمرانی جاری سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری بیرجند بازدید کرد.

ناصری عضو شورا ضمن اعلام خبر فوق افزود در حال حاضر این سازمان پروژه های کف سازی پیاده روهای خیابان رجائی، آسفالت بلوار جوادیه و مشارکت در فاز 3 کفسازی محور بهارستان و چهاردرخت را در دست اجرا دارد که شاید به لحاظ کیفیت عملیات اجرایی از وضعیت مطلوبی برخوردار باشد اما به لحاظ کمیت متاسفانه قابل قبول و در شان مرکز استان نمی باشد.

وی افزود بودجه بازآفرینی اگرچه نسبت به سال گذشته افزایش شش برابری داشته اما در مجموع حدود 5/2 درصد بودجه عمرانی شهرداری را به به خود اختصاص داده است که با توجه به مساحت گسترده محلات هدف (یک چهارم مساحت شهر) بسیار ناچیز بوده و نمی توان به تغییر و تحول در محلات هدف از سوی شهرداری امیدوار بود.

در پایان گفت: سازمان عمران و بازآفرینی با توجه به ماهیت ذاتی و عملکردی خود، می تواند نقش بسیار مؤثری را در تأمین درآمد پایدار برای شهرداری ایفا نماید که متاسفانه به دلایل مختلف من جمله فروش ماشین آلات آن در سنوات جاری، عدم وجود تجهیزات لازم در بخش تولید آسفالت، شن و موزاییک و عدم استقلال در مدیریت درآمد و هزینه ها، آنطور که باید کارا نمی باشد لذا در حال حاضر در راستای ایجاد درآمدهای پایدار، توجه به این سازمان ضروری به نظر می رسدتا حداقل به شعارهای مطرح شده از سوی شهرداری در این زمینه تا حدودی جامه عمل پوشانده شود.