دوره پنجم شورای اسلامی شهر بیرجند

  1. آقای دکتر ابراهیم تقی زاده (رئیس شورا)
  2. خانم فاطمه زهرا هلال بیرجندی (نایب رئیس شورا)
  3. آقای دکتر علیرضا محمودی راد (منشی)
  4. آقای مهندس مرتضی یزدانشناس (خزانه دار)
  5. آقای دکتر محمدعلی طاهری
  6. حجت الاسلام مهدی عبدالرزاق نژاد
  7. آقای دکتر رضا حسنی صفت
  8. آقای مهندس مهدی میری
  9. خانم زهره موهبتی