به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی شورای اسلامی شهر بیرجند؛ همزمان با گرامیداشت هفته دولت، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر بیرجند به همراه مدیران دستگاههای اجرایی استان و شهرستان و جمعی از مردم منطقه، در مراسم افتتاح هشت پروژه شهرداری بیرجند با اعتباری بالغ بر ۵۵۶ میلیارد ریال در بوستان الهیه بیرجند حضور یافتند.