صدمین جلسه شوای اسلامی شهر بیرجند با حضور اعضای شورا و خبرنگاران تشکیل گردید در جلسه شورای شهر بیرجند با حضور اعضای شورا ، شهردار و اصحاب رسانه ایجاد باغ ملی در اراضی پادگان تصویب شد.معاون توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور برای اتمام پروژه های عمرانی شهرداری بیرجند ۶ میلیارد تومان اعتبار قول مساعد داد.در جلسه شورای شهر بیرجند بر ایجاد هر چه زودتر زیر ساخت های معبر فرزان توسط دستگاه های اجرایی تاکید شد.