در جلسه ی شورا بررسی مشکلات احیای درختان کاج پادگان 04 بیرجند مورد بحث قرار گرفت. سی و سومین جلسه شورای اسلامی شهر بیرجند با حضور اعضای شورا، شهردار و خبرنگاران تشکیل شد بازدید اعضای شورای شهر از شرکت آب و فاضلاب شهر بیرجندسی و امین جلسه ی شورای شهر بیرجند با حضور مدیرعامل و رؤسای شرکت آب و فاضلاب استان و شهرستان ، مدیرعامل و رؤسای شرکت مخابرات استان و شهرستان ،اعضای شورا، شهردار بیرجند و خبرنگاران تشکیل شد.