بیست و پنجمین جلسه علنی شورای شهر بیرجند با حضور اعضای شورا، شهردار بیرجند و خبرنگاران تشکیل شدبیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر بیرجند با حضور مدیرکل سازمان امور مالیاتی استان، کارشناسان درآمد شهرداری و اعضای شورا تشکیل شد.جلسه ی شورای اسلامی شهر بیرجند با حضور اعضای شورا، مهندس جاوید، سرپرست شهرداری و خبرنگاران در سالن جلسات شورا برگزار شدگزارش تصویری از جلسات فوق العاده شورا با سازمان نظام مهندسی، دانشگاهیان، اصناف، اتاق بازرگانی، راه و شهرسازی پرسنل شهرداری، معتمدین محلی و نمایندگان دستگاه های اجرائی جهت انتخاب شهردار