بررسی طرح های  المان نوروزی سال 96آیین نامگذاری بوستان پروفسور مهدی بلالی مود در محل پارک مهرشهر برگزار شد.به مناسبت گرامیداشت دکتر مهدی بلالی مود پدر علم و سم شناسی، پارکی بنام ایشان نامگذاری گردید اسداله سلیم به عنوان عضو جدید شورای شهر بیرجند معرفی شد