دویست و بیستمین جلسه ی فوق العاده شورای شهر در سال 96 برگزار شد.جلسه ی فوق العاده شورای شهر بیرجند با حضور اعضای شورا برگزار شددر اولین جلسه ی شورا در سال 96 پرسنل شهرداری با اعضای شورای شهر بیرجند دیدار داشتند.دیدار اعضای شورای اسلامی شهر بیرجند با حضرت آیت الله عبادی نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی