رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند گفت: هم افزایی شورا و شهرداری منتج به اتخاذ تصمیم های بهتری برای اداره امور مربوط به شهر می شود.رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند گفت: در حال حاضر شورای اسلامی شهر و شهرداری بیرجند در شرایط امید بخش و رو به جلویی قرار دارد.ابراهیم تقی زاده، رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند در پیامی آغاز هفته دولت و روز کارمند را تبریک گفت.انجام حجم زیادی از پروژه های عمرانی در سطح شهر با انسجام در مجموعه شورا و تلاش شهردار