جلسه ی فوق العاده شورای شهر بیرجند با حضور اعضای شورا برگزار شددر اولین جلسه ی شورا در سال 96 پرسنل شهرداری با اعضای شورای شهر بیرجند دیدار داشتند.دیدار اعضای شورای اسلامی شهر بیرجند با حضرت آیت الله عبادی نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبیبررسی اختلاف بین قیمت آب بها و فیش پرداختی آب ، پروژه فاضلاب مهر شهر و ...