حضور اعضای شورای اسلامی شهر، شهردار و کارکنان شهرداری بیرجند در راهپیمایی روز قدساعضای شورای شهر بیرجند به مناسبت سالروز شهادت استاد شهید مرتضی مطهری، ضمن تبریک هفته مقام معلم به معلمان خدا قوت گفتتند و از زحمات و تلاش آنان تشکر و قدردانی کردند.دیدار اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار بیرجند با استاندار خراسان جنوبیشنبه 97/1/18 جلسه شورا با گزارشی از اقدامات 4 ماهه پایان سال 96 شهرداری و دیدار نورزوی اعضای شورا با پرسنل شهرداری تشکیل گردید