اولین جلسه علنی شورای اسلامی شهر بیرجند با حضور خبرنگاران

دهمین جلسه ی شورای اسلامی شهر بیرجند امروز شنبه 96/7/15 با حضور خبرنگاران، سرپرست شهرداری و اعضای شورا تشکیل شد.

ابتدای جلسه دکتر تقی زاده رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند به سئوالات خبرنگاران پاسخ داد و در ادامه نامه های ارجاعی به شورا مورد بررسی قرار گرفت.