جلسه شماره 73 مورخ: 1401/5/13

 • تعیین هیئت رئیسه سال دوم از دوره ششم شورای اسلامی شهر بیرجند
 • تعیین اعضای کمیسیون های پنج گانه شورای اسلامی شهر بیرجند
 • تعیین نمایندگان شورا برای سال دوم از دوره ششم شورا در کمیسیون حل اختلاف مالیاتی، کمیسیون کفالت نظام وظیفه و کمیسیون های شهرداری
 • انتخاب نمایندگان شورا جهت عضویت در شوراهای سازمانهای وابسته به شهرداری
 • معرفی نمایندگان شورا جهت عضویت در ترکیب کمیسیون ماده صد

جلسه شماره 74 مورخ: 1401/5/22

 • معرفی نمایندگان شورا جهت عضویت در کمیسیون تبصره 20 ماده قانون شهرداریها به منظور رسیدگی به شکایات مربوط به صنوف آلاینده و مزاحم
 • موافقت شورا با درخواست مدیرعامل شرکت بهین کشت قهستان مبنی بر افزایش مبلغ قرارداد خدمات نگهداری و بازپیرایی
 • موافقت شورا در خصوص تعدیل (افزایش) بهای تولیدات سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
 • موافقت شورا با افزایش اعتبار در برخی از پروژه های عمرانی 1401
 • موافقت شورا با واگذاری زمین از اداره کل راه و شهرسازی جهت احداث میدان میوه و تره بار ناحیه ای در 3 محله از شهربیرجند
 • موافقت با درخواست مدیرعامل شرکت تعاونی خدماتی توانخواهان در خصوص سهم متعلق به شرکت از محل فروش و شارژ کارت بلیت اتوبوس
 • اجرای مصوبات هیئت رئیسه جدید شورای اسلامی شهر بیرجند
 • موافقت شورا با درخواست هیئت امناء آستان مقدس امامزادگان باقریه (ع) مبنی بر تقاضای دفن اموات در محل آستان

جلسه شماره 75 مورخ: 1401/5/24

 • موافقت شورا با خرید خودروی 8/5 تن عملیاتی آتش نشانی از طریق ترک تشریفات
 • موافقت شورا با درخواست صدور مجوز بکارگیری نیرو برای سازمان آتش نشانی
 • موافقت با انتصاب آقای سید ابوالفضل شواکندی به عنوان مسئول امور مالی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری
 • موافقت با پیشنهاد دریافت عوارض مازاد بر سطح اشغال در زیرزمین جهت تامین پارکینگ
 • تعیین تکلیف اراضی موضوع اختلاف شرکت تعاونی چند منظوره عام شاهد و هماهنگی جهت صدور اسناد مالکیت اراضی
 • موافقت با نحوه محاسبه و ریافت قدرالسهم شهرداری از بابت ماده 11 اصلاحی قانون شهرداریها مصوب سال 1390 جهت اراضی بیش از 500 مترمربع در زمان تقاضای تفکیک

جلسه شماره 76 مورخ: 1401/5/29

 • موافقت شورا با توافقنامه تنظیمی فیمابین شهرداری و مجمع خیرین سلامت در خصوص قدرالسهم شهرداری در باب تفکیک پلاک ثبتی 271/226/227 اصلی واقع در حاشیه خیابان ظفر
 • موافقت شورا با اعمال تخفیف در هزینه های آماده سازی ساختمان اداره کل دیوارن محاسبات واقع در سایت اداری

جلسه شماره 77 مورخ: 1401/5/31

 • معرفی نمایندگان شورا در ترکیب اعضای کمیته حسابرسی شهرداری بیرجند
 • موافقت شورا با واگذاری غرفه واقع در موزه بیرجندشناسی واقع در خیابان شهید کوشه ای به خانم نادره کامرانی فرد جهت حمایت از فعالین هنری و صنایع دستی استان
 • موافقت شورا با واگذاری یک اتاق از ملک واقع در خیابان موسی بن جعفر (ع) جهت عرضه محصولات تولیدی به خانم سمیه اکبرزاده در راستای حمایت از فعالین هنری و صنایع دستی استان
 • موافقت شورا با واگذاری مکانی در موزه بیرجند شناسی واقع در خیابان شهید کوشه ای به خانم زینب مینا در راستای حمایت از فعالین هنری و صنایع دستی استان
 • موافقت شورا با صورتجلسه کمیسیون مناقصه عمومی خدمات نگهداری و بازپیرایی بخشی از فضای سبز سطح شهر بیرجند و اعلام نتیجه به برنده مناقصه جهت عقد قرارداد

جلسه شماره 78 مورخ: 1401/6/5

 • موافقت شورا با بودجه پیشنهادی سال 1401 مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری بیرجند
 • موافقت شورا مبنی بر مساعدت 50/000/000 ریالی جهت اجرای طرح ارائه شده از سوی گروه فرهنگی هنری شهید اوینی ویژه دهه دوم محرم
 • موافقت شورا با درخواست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری مبنی بر تعیین نرخ فروش بلیت دستگاههای جدید شهربازی
 • معرفی اعضای مدعو کمیسیون بودجه و امور مالی شورا
 • معرفی اعضای مدعو کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورا

جلسه شماره 79 مورخ: 1401/6/7

 • تعیین هیئت رئیسه و معرفی اعضای مدعو کمیسیون عمران شهری و توسعه پایدار شورا
 • موافقت شورا با پرداخت پاداش به خانم ریحانه شرفی مسئول دبیرخانه شورای اسلامی استان در قبال همکاری بابت انجام امورات روابط عمومی شورای اسلامی شهر بیرجند
 • موافقت شورا در خصوص معرفی دو دستگاه خودروی شهرداری جهت جایگزینی با خودروی ایسوز و نیمه سنگین آتش نشانی شهرداری قهستان و خودروی آمیکو نیمه سنگین آتش نشانی شهرداری آبیز
 • موافقت شورا با بخشودگی و کسر هزینه های انجام شده بیلبورد تبلیغاتی موسسه فرهنگی مذهبی حضرت ابوالفضل (ع) واقع در حاشیه میدان امام حسین (ع)