جلسه شماره 1 مورخ: 96/6/1

صورتجلسه انتخاب هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر بیرجند

در اجرای ماده 16 قانون انتخابات و ماده 9 آئین نامه اجرائی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و به موجب دعوتنامه شماره 5865/3/3521 مورخ 28/5/96 فرمانداری محترم شهرستان بیرجند اولین جلسه شورای اسلامی شهر بیرجند به ریاست آقای مهندس علی ناصری فرماندار محترم بیرجند در ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1/06/96 در محل فرمانداری شهرستان بیرجند تشکیل و برای انتخاب اعضای هیئت رئیسه شورا اخذ رأی به عمل آمد. منتخبین شورا از بین خود آقای دکتر ابراهیم تقی زاده را به عنوان رئیس، خانم فاطمه زهرا هلال بیرجندی را به عنوان نایب رئیس، آقای دکتر علیرضا محمودی راد به عنوان منشی و آقای مرتضی یزدانشناس را به عنوان خزانه دار شورای اسلامی شهر بیرجند با رأی مخفی و اکثریت نسبی به مدت یکسال انتخاب نمودند.

جلسه شماره 2 مورخ: 96/6/4

 • موافقت با استعفای آقای دکتر مدیح شهردار بیرجند و انتخاب آقای مهندس خانزاد به عنوان سرپرست شهرداری بیرجند

جلسه شماره 3 مورخ: 96/6/4

 • ادغام کمیسیون  ورزش و جوانان با کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا تحت عنوان کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی و تغییر نام کمیسیون حقوقی به کمیسیون حقوقی و نظارت
 • تعیین اعضای شورا در کمیسیون های پنجگانه شورا، کمیسیون کفالت، کمیسیون حل اختلاف مالیاتی و نمایندگان شورا در شورای شهرستان و ...
 • تعیین اعضای شورا در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری

جلسه شماره 4 مورخ: 96/6/6

 • انتصاب آقای محمدرضا سعیدی به عنوان مدیر مالی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند
 • لغو مصوبه بند ده مستخرجه از صورتجلسه شماره 226 مورخ 24/5/96 شورا موضوع پرداخت فوق العاده عمران آقای عباسعلی مدیح (شهردار محترم وقت)
 • لغو مصوبه بند یک مستخرجه از صورتجلسه شماره 227 مورخ 16/5/96 شورا موضوع تقدیر و تشکر از خبرنگاران

جلسه شماره 5 مورخ: 96/6/8

 • واگذاری امورات بیمه خدمات درمان تکمیلی پرسنل شهرداری به شرکت بیمه نوین برنده فراخوان انجام شده

جلسه شماره 6 مورخ: 96/6/11

 • اصلاح مصوبه شورا در خصوص تخفیف عوارض نوسازی، خودرویی، پسماند و آتش نشانی مربوط به شهروندان
 • اصلاح مصوبه شورا در خصوص پرداخت حق الجلسه آقای علیرضا عابدینی عضو محترم مدعو کمیسیون بودجه و امور مالی شورا
 • اصلاح مصوبه شورا مبنی بر موافقت شورا برای تبدیل پیلوت به مسکونی آندسته از املاکی که فضای مازاد بر تأمین پارکینگ دارند
 • معرفی نمایندگان شورا جهت عضویت در شوراهای سازمان¬های وابسته به شهرداری بیرجند

جلسه شماره 7 مورخ: 96/6/25

 • برگزاری فراخوان جهت جذب سرمایه گذار واجدالشرایط به منظور تکمیل سوله دفن زباله و راه اندازی کارخانه کمپوست
 • تایید صورتجلسه کمیسیون معاملات شهرداری در خصوص انتخاب حسابرس براي عمليات حسابرسي سال 1395 شهرداري و مناطق دوگانه و سازمان های وابسته
 • توافقنامه تنظيمي فيمابين شهرداري و آقاي محمود جلايري مدير عامل و نماينده هيأت مديره شرکت تعاوني مسکن آموزش و پرورش بيرجند
 • درخواست آقاي کفاش زاده مبني بر واگذاري 4 قطعه زمين از اراضي ملکي مشاراليه به شهرداری در قبال بدهی 4 فقره چک برگشتی

جلسه شماره 8 مورخ: 96/6/27

 • اصلاح مصوبه شورا در خصوص درخواست آقای علی اکبر گلستانی و شرکاء مبنی بر تفکیک موقعیت پلاک ثبتی 257 واقع در دشت علی آباد  انتهای اردیبهشت

جلسه شماره 9 مورخ: 96/7/1

 • انعقاد توافقنامه جدید با ورثه مرحوم حسین زاده و سایر مالکین مشاعی پلاک های ثبتی 453 فرعی و 454 فرعی و 456 فرعی همگی از 345 اصلی بخش دو بیرجند از سوی شهرداری با توجه به عدم انجام تعهدات شهرداری در قبال مالکین به علت موانع قانونی مربوطه

 جلسه شماره 10 مورخ: 96/7/10

 • معرفی سرکار خانم زهره موهبتی به عنوان نماینده شورا جهت عضویت در کمیته رسیدگی به تحلفات بخش خصوصی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند
 • معافیت هزینه پارکینگ املاک با کاربری مسکونی واقع در بافت فرسوده شهری که در معابر 4 متر و کمتر از 4 متر قرار داشته و امکان تأمین پارکینگ برای آنان وجود ندارد

جلسه شماره 11 مورخ: 96/7/15

 • همکاری و مساعدت شهرداری جهت اعزام تعداد 45 نفر نیروی انسانی (خدماتی نظافتی و آتش نشان) از پرسنل شهرداری بیرجند به کشور عراق و استقرار در شهر کاظمین به همراه امکانات و تجهیزات لازم در اربعین حسینی
 • تنظیم توافقنامه فیمابین شهرداری و آقای سیدمهدی زجاجی مبنی بر تملک قسمتی از عرصه واقع در مسیر پلاک های ثبتی 3731 و 3730 فرعی از 1554 اصلی واقع در خیابان شهید رجایی
 • تملک میزان مساحت واقع در مسیر تعریض و پخی پلاک ثبتی 1402/1/3432 اصلی متعلق به آقای عبدا... محمدی به وکالت آقای محمدرضا سلیم واقع در بلوار جوادیه در قبال واگذاری مساحت 2 متر مربع مازاد بر طرح تعریض و عقب نشینی خیابان و تهاتر باقیمانده هزینه های کارشناسی با هزینه های صدور پروانه باقیمانده همان پلاک با مالک
 • درخواست موسسه مالی اعتباری نور جهت ملک واقع در نبش خیابان معلم 12 مبنی بر محاسبه صرفاً بنای اصلاحی به نرخ روز
 • اجرای ماده 101 قانون شهرداریها جهت موقعیت پلاک ثبتی 423 فرعی از یک اصلی بخش 2 بیرجند واقع در خیابان انقلاب 15 تحت مالکیت خانم فاطمه سموئی و شرکاء

جلسه شماره 12 مورخ: 96/7/15

 • درخواست مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی مبنی بر بهره مندی از تخفیفات 25 درصدی بدهی های معوقه مودیان و معافیت خوش حسابی شهروندان و دستگاه های اجرایی بابت تغییر کاربری از مسکونی به تجاری ملک واقع در مدرس 30

جلسه شماره 13 مورخ: 96/7/17

 • پرداخت حق الجلسه اعضای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری برابر جدول پیشنهادی
 • تمدید قرارداد اجاره مکان بانک شهر واقع در خیابان مدرس متعلق به شهرداری به مدت یکسال دیگر برابر نرخ کارشناسی جدید
 • معرفی آقای دکتر علیرضا محمودی راد به عنوان نماینده شورا جهت حضور در جلسات کمیته راهبردی و تعیین اولویت های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بیرجند
 • معرفی آقای مهندس مرتضی یزدان شناس به عنوان نماینده شورا جهت شرکت در جلسات محلات هدف بازآفرینی شهری بیرجند
 • تهیه چارت سازمانی پیشنهادی شورا در راستای تثبیت ساختار سازمانی دبیرخانه شوراها
 • تمدید قرارداد شرکت صفا رایانه جهت پشتیبانی سیستم یکپارچه شهرسازی شهرداری به مدت 3 سال دیگر از تاریخ 30/11/95

جلسه شماره 14 مورخ: 96/7/22

 • تمدید قرارداد نیروهای شرکتی اداره آمار و فناوری اطلاعات شهرداری به مدت یکسال دیگر از تاریخ 96/7/1
 • تملک مساحت 393/17 متر مربع ششدانگ پلاک ثبتی صفر فرعی از 2601 اصلی بخش یک بیرجند متعلق به آقای عبدا... یعقوب زاده در قبال تهاتر با هزینه های عوارض پارکینگ و ... پاساژ احداث شده در پلاک ثبتی 2 فرعی از 3372
 • موافقت با نامگذاری سه راهی قلعه بنام سه راهی امر به معروف
 • موافقت با درخواست سازمان فرهنگی، هنری و ورزشی شهرداری مبنی بر تقاضای برگزاری چهارمین سوگواره عکس عاشورایی و دومین جشنواره تجلیل از پیر غلامان
 • تهاتر هزینه های اعلامی از سوی شهرداری در قبال واگذاری مساحت در مسیر تعریض ملک آقای حمیدرضا نظری و خانم نرگس خاتون عباسی واقع در خیابان معلم 25
  موافقت با توافقنامه فیمابین شهرداری و خانم سهیلا حسینی مالک پلاک ثبتی 2218 فرعی از 345 اصلی واقع در خیابان اردیبهشت
 • طراحی و جانمایی سایت مشاهیر در محل پارک توحید به منظور نصب تندیس مشاهیر استان

جلسه شماره 15 مورخ: 96/7/24

 • درخواست مدیر عامل موسسه فرهنگی و هنری عرفان خراسان جنوبی مبنی بر تقاضای تهاتر میزان طلبکاری موسسه از سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری با بخشی از بدهی¬های عوارض و اضافه بنای ملک مشارالیه
 • موافقت با درخواست خانم عصمت شبانی بورنگ مبنی بر محاسبه هزینه ها برابر نرخ عوارض مصوب سال 1388 همزمان با انتقال سند جهت ملک واقع در بلوار جوادیه
 • تخفیف 50 درصدی شهرداری در محاسبه هزینه های آماده سازی و آسفالت از اعضای شرکت تعاونی خودروکاران جهت تسریع در انتقال باقیمانده صنوف آلاینده به مجتمع 5/1 هکتاری شمال شهر
 • اعلام مدت یکماه جهت آندسته از مالکین واقع در محدوده تعاونی مسکن فاز یک طلاب اراضی مهرشهر که نتوانسته اند در مهلت مقرر از 50% تخفیفات اعمالی جهت هزینه های آماده سازی استفاده نمایند

جلسه شماره 16 مورخ: 96/7/27

 • انتخاب آقای مهندس محمد علی جاوید به عنوان شهردار بیرجند

جلسه شماره 17 مورخ: 96/8/1

 • اصلاح مصوبه شورا در خصوص تمدید قرارداد شرکت صفا رایانه جهت پشتیبانی سیستم یکپارچه شهرسازی شهرداری
 • تصویب 8 جلد بودجه پیشنهادی سال 96 سازمان های وابسته به شهرداری
 • اصلاح مصوبه شورا در خصوص چارت سازمانی دبیرخانه شوراها

جلسه شماره 18 مورخ: 96/8/6

 • نحوه محاسبه هزینه های ورود به محدوده اراضی واقع در سراب
 • نحوه وصول هزینه های عوارض تفکیک و ارزش افزوده آندسته از اراضی که در مالکیت دولت بوده و بعضاً به اشخاص حقیقی و حقوقی از سوی دولت به نمایندگی از اداره راه و شهرسازی واگذار می گردد
 • دریافت مطالبات شهرداری بابت جریمه کمیسیون ماده صد و همچنین عوارض معوقه از شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی

جلسه شماره 19 مورخ: 96/8/8

 • توقف عملیات احداث بنای نمازخانه واقع در پارک ارم از سوی هیئت منتظران المهدی توسط شهرداری
 • تقسیطی نمودن هزینه  آماده سازی ساختمان اداری مرکز خدمات حوزه های علمیه خراسان جنوبی واقع در بلوار صنعت و معدن- سایت اداری

جلسه شماره 20 مورخ: 96/8/13

 • لغو مصوبه شورا در خصوص تخفیف در هزینه های آماده سازی و آسفالت مجموعه صنوف آلاینده
 • لغو مصوبه شورا در خصوص تهاتر مطالبات موسسه فرهنگی و هنری عرفان خراسان جنوبی از سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری با بخشی از بدهی ملک مدیر عامل موسسه بابت عوارض و اضافه بنای ملک مشارالیه

جلسه شماره 21 مورخ: 96/8/15

 • تملک مساحت 60 متر مربع از ششدانگ پلاک ثبتی 3247 فرعی از 247 اصلی بخش دو بیرجند متعلق به آقای سیدمحمد حسینی و خانم فاطمه مالکی واقع در شهرک شهید مفتح - خیابان صنعت و معدن 5 در مسیر معبر از سوی شهرداری در قبال تهاتر با هزینه های پروانه پلاک ثبتی 33/34/1925 فرعی واقع در خیابان مفتح 7
 • صدور کارت رایگان تردد اتوبوس «من کارت» جهت سوادآموزان شرکت کننده در کلاس های سوادآموزی از سوی شهرداری

جلسه شماره 22 مورخ: 96/8/22

 • اصرار اعضای شورا بر مصوبه قبلی شورا در خصوص نحوه وصول عوارض تفکیک و مالیات بر ارزش افزوده واگذاری های صورت گرفته توسط دولت
 • اصرار اعضای شورا بر مصوبه قبلی شورا در خصوص دریافت مطالبه شهرداری از سازمان ایرانگردی و جهانگردی
 • موافقت با اجاره و یا رهن کامل یک باب منزل مسکونی جهت اسکان آقای مهندس جاوید شهردار منتخب شهر بیرجند
 • محاسبه 20% افزایش قیمت دفترچه ارزش معاملاتی ملاک عمل در سال 1395 از سوی شهرداری در محاسبات هزینه های صدور پروانه و اخذ حق و حقوق شهرداری
  نحوه محاسبه هزینه های ورود به محدوده اراضی سراب