جلسه شماره 191 مورخ : 99/06/01

 • تعیین هیئت رئیسه شورا ، سال چهارم دوره پنجم شورا
 • تعیین و تصویب نرخ کرایه سرویس حمل و نقل دانش آموزان در سال تحصیلی 1400-1399

جلسه شماره 192 مورخ : 99/06/03

 • موافقت با توافقنامه تنظیمی فیمابین شهرداری و آقای اسماعیل کاظمی در خصوص تملک ششدانگ پلاک ثبتی 5 فرعی از 50 اصلی بخش یک بیرجند واقع در خیابان حکیم نزاری 13 و 15- طرح توسعه پارکینگ
 • موافقت با توافقنامه تنظیمی فیمابین شهرداری و آقای محمدرضا بابائی¬راد مالک پلاک ثبتی 406 فرعی از 339 فرعی از 345 اصلی بخش دو بیرجند در خصوص تملک مساحت 476 مترمربع قسمتی از پلاک ثبتی مذکور واقع در بلوار خلیج فارس با کاربری کارگاهی- مسیر طرح تعریض

جلسه شماره 193 مورخ : 99/06/17

 • موافقت با تمدید قرارداد شرکت پیمان گستر شهر آرای خاوران (خدمات پشتیبانی فناوری اطلاعات شهرداری) به مدت 6 ماه دیگر
 • موافقت با تمدید قرارداد فیمابین شهرداری و شرکت گازار لودر تبریز با موضوع خرید یک دستگاه بیل بکهو به مدت 45 روز دیگر
 • موافقت با برگزاری مناقصه عمومی جهت بکارگیری پیمانکار به منظور تفکیک نیروهای شرکتی موجود در قالب قرارداد خدمات اداری و پشتیبانی
 • موافقت با قرارداد فیمابین شهرداری و مؤسسه مهرجویان طبیعت و حیوانات بیرجند جهت انجام امور غربالگری، واکسیناسیون، عقیم سازی و ...

جلسه شماره 194 مورخ : 99/06/22

 • موافقت با تمدید مهلت پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی صنوف آلاینده تا پایان مهر ماه 1399
 • موافقت با برگزاری فراخوان طراحی المان و میدان شهید سردار سلیمانی

جلسه شماره 195 مورخ : 99/06/29

 • پرداخت مبلغ دو میلیون ریال (2/000/000 ریال) بن غیر نقدی به پرسنل سازمان آتش نشانی به مناسبت هفتم مهر ماه روز آتش-نشان

جلسه شماره 196 مورخ : 99/07/07

 • موافقت با صورتجلسه کمیسیون مناقصه نوبت دوم خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات صوت حرفه ای، نور تخصصی، کابل و ملزومات مربوط به سالن همایش فرهنگسرای شهرداری 

جلسه شماره 197 مورخ : 99/07/07

 • موافقت با قرارداد فروش میزان مساحت 38/06 مترمربع زمین متعلق به شهرداری با کاربری مسکونی واقع در انتهای ظفر 4 به آقای قاسم علی رخشانی برابر کارشناسی صورت پذیرفته
 • موافقت با صورتجلسه توافق فیمابین آقای عباس مزروعی و شهرداری بیرجند در خصوص افراز سهم مشاعی مشارالیه به مساحت 286/35 سهم از 5514 سهم عرصه از پلاک 202 فرعی از 2 اصلی بخش دو بیرجند

جلسه شماره 198 مورخ : 99/07/14

 • انتخاب شرکت آگاهان تراز توس به عنوان حسابرس سال 99 شهرداری مرکز، مناطق دوگانه و سازمانهای تابعه شهرداری

جلسه شماره 199 مورخ : 99/07/19

 • موافقت با انتصاب آقای علی خسروی به عنوان مسئول امور مالی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری
 • موافقت با واگذاری میزان مساحت 21/70 مترمربع زمین متعلق به شهرداری (راه عام متروکه) واقع در خیابان پیروزی 15 به آقای سیدمحمد خداپرست
 • موافقت با بخشودگی هزینه های مربوط به پروانه توسعه بنا مرکز جامع درمان بیماری های خاص مشروط به تأمین پارکینگ های موردنیاز
 • تصویب تفریغ بودجه سال 98 شهرداری مرکز، مناطق دوگانه و سازمانهای تابعه شهرداری
 • ضرورت اجرای طرح تملک 18 قطعه زمین تجاری واقع در حاشیه بلوار شهید صیاد شیرازی (جنب فرهنگسرا)
 • افزایش مهلت زمانی 4 ماهه به 6 ماه جهت محاسبه هزینه های پروانه ساختمانی به نرخ روز از آندسته از مالکینی که نتوانند پس از ابلاغ تعرفه های جدید مندرج در دفترچه عوارض پروانه دریافت نمایند

جلسه شماره 200 مورخ : 99/07/28

 • تصویب گزارش تجمیعی درآمد و هزینه شش ماهه اول سال جاری شهرداری بیرجند، مناطق دوگانه و سازمانهای وابسته
 • تصویب تعرفه صدور مجوز فعالیت در بخش تفکیک و بازیافت زباله از مبداء برای اشخاص حقیقی و حقوقی
 • موافقت با محاسبه و دریافت عوارض ملک مسکونی متعلق به آقای هادی کارگر برابر تعرفه سال 98
 • موافقت با بخشودگی اجاره بهای معوق سال 96 خانم لبیب مستأجر شهرداری (کیوسک مطبوعاتی ابتدای مدرس)
 • موافقت با بخشودگی اجاره بهای 8 ماهه معوق خانم خسروی مستأجر مغازه شهرداری در چهارشنبه بازار- خیابان بهشتی

جلسه شماره 201مورخ : 99/08/05

 • موافقت با واگذاری میزان مساحت 10/5 مترمربع زمین متلق به شهرداری با کاربری مسکونی واقع در خیابان معلم 13 به اقای محمدحسین انجیری مالک پلاک ثبتی 31 فرعی از 50 اصلی بخش دو بیرجند
 • عدم موافقت اعضای شورا با افزایش محدوده خدماتی شهر بیرجند

جلسه شماره 202 مورخ : 99/08/10

 • موافقت با تمدید قرارداد نظارت عالیه و کارگاهی پروژه فرهنگسرا، با شرکت کلوان فضا شهر برای انجام خدمات مشاوره و نظارت کارگاهی عالیه پروژه فرهنگسرا
 • موافقت با استفاده رایگان 650 نفر جامعه هدف بهزیستی (معلولان) از سفرهای درون شهری ، معادل 4 سفر روزانه
 • موافقت با تمدید مجوز بهره برداری موقت تا پایان سال 99

جلسه شماره 203 مورخ : 99/08/24

 • موافقت با پیشنهاد شهرداری مبنی بر اعمال تخفیف در درخواست های شهروندان در حوزه شهرسازی به مناسبت ایام ا… دهه فجر
 • موافقت با پرداخت تفاوت ناشی از اجرای تصویب نامه شماره 64540/ت هـ مورخ 99/6/11 هیئت محترم وزیران به کارمندان قراردادی به نسبت کارمندان رسمی و پیمانی در قالب کمک رفاهی در راستای ایجاد عدالت در پرداخت ها و یکسان سازی حقوق و مزایای کلیه کارکنان اداری

جلسه شماره 204 مورخ : 99/08/05

 • موافقت با انعقاد قرارداد با مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس جهت انجام عملیات حسابرسی سال 98 شهرداری، مناطق دوگانه و سازمانهای وابسته  

جلسه شماره 205 مورخ : 99/09/01

 • موافقت با 30% افزایش مبلغ پاداش پرداختی به پرسنل نیروی انتظامی مستقر در پایانه مسافربری شهرداری
 • موافقت با تعدیل 50% هزینه های آتش نشانی (کارشناسی و تأیید نقشه) پروژه مرکز نگهداری معلولین جسمی و حرکتی استان (مؤسسه خیریه قیام توانا)
 • موافقت با بخشودگی خسارت ناشی از فسخ قرارداد آندسته از مستأجرین غرفه ها و فضاهای واگذاری شهرداری بیرجند که با وجود ویروس کرونا و شرایط ایجاد شده به دلیل عدم رونق کسب و کار تمایلی به ادامه فعالیت نداشته و متقاضی تحویل غرف خود به شهرداری می باشند
 • موافقت با مساعدت با خانم اکبری سرمایه گذار سفره خانه و رستوران قلعه تاریخی بیرجند در بخشودگی اجاره بهاء مکان مذکور

جلسه شماره 206 مورخ : 99/09/03

 • موافقت با توافقنامه تنظیمی فیمابین شهرداری و آقای سیدعلی زجاجی به وکالت آقای سیدمحمدرضا زجاجی مبنی بر تملک ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی 767 اصلی بخش یک بیرجند واقع در طرح توسعه پارکینگ میدان امام خمینی (ره) جنب بانک ملت
 • موافقت با توافقنامه تنظیمی فیمابین شهرداری و آقای امین ا... پرهیز مبنی بر تملک ششدانگ پلاک ثبتی 1191 اصلی بخش یک بیرجند واقع در خیابان حکیم نزاری 13 و 15 به میزان مساحت 12/18 مترمربع با کاربری تجاری که در طرح توسعه پارکینگ حکیم نزاری واقع گردیده
 • موافقت با ضرورت اجرای طرح جامع توسعه فرهنگسرای شهرداری بیرجند از طریق تملک املاک تجاری و مسکونی واقع در ضلع جنوب و شرق فرهنگسرا
 • موافقت با صدور مجوز ترک تشریفات در قالب متمم قرارداد با شرکت پارس عمران رایکا پیمانکار اجرای سر درب ضلع شرقی پارک جنگلی از بابت اضافه کاری های انجام شده

جلسه شماره 207 مورخ : 99/09/17

 • موافقت با صدور مجوز برگزاری جشنواره استقبال از بهار سال 1400
 • موافقت با پیشنهاد شهرداری در خصوص تقدیر از پرسنل شرکتی آرامستان با توجه به فشار کاری زیاد و مخاطرات ناشی از انتقال و سرایت ویروس کرونا به واسطه وجود متوفیان کرونایی و همچنین محیط آلوده آرامستان
 • موافقت با درخواست صدور مجوز عقد قرارداد با گروه شرکت­های ره ­آورد بابت استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی شهرداری که جهت خرید کالا و خدمات برای انجام وظایف و خدمات قانونی به اداره امور مالیاتی پرداخت گردیده
 • موافقت با درخواست خانم سمیه خسروی مبنی بر تقاضای بخشودگی جرائم و دیرکرد ناشی از صدور سه فقره چک صادره در وجه شهرداری
 • موافقت با تمدید مهلت پرداخت باقیمانده وجه زمین­های مزایده اراضی خیابان غفاری 2 از سوی برندگان مزایده حداکثر ظرف مدت 3 روز پس از تأیید مصوبه از سوی هیئت محترم تطبیق و ابلاغ آن به شهرداری

جلسه شماره 208 مورخ : 99/09/22

 • موافقت با اختصاص 30% از درآمدهای وصولی اجرای دستورالعمل مدیریت تردد زمانی و مکانی وسایل نقلیه سنگین و نیمه سنگین در شهر بیرجند جهت ارتقاء فرهنگ ترافیک شهروندان از محل بودجه سالیانه شهرداری
 • تعدیل 30% اجاره بهاء آقای رامین قاسمی مستأجر غرفه سوپر مارکت واقع در پایانه مسافربری

جلسه شماره 209 مورخ : 99/09/22

 • موافقت با مساعدت مالی به سازمان انتقال خون استان به مبلغ (300/000/000 ریال) جهت خرید تجهیزات حیاتی مربوط به فرآورده های خونی
 • موافقت با بخشودگی هزینه های تغییر کاربری ملک متعلق به بنیاد زائر امام رضا (ع) واقع در بلوار شهدای عبادی به میزان 40% (سهم بنیاد زائر)
 • موافقت با صدور پروانه ساختمانی ملک خانم مهدیه مهدی زاده واقع در نبش غفاری 29 برابر نقشه های اصلاحی و ضوابط سال 98

جلسه شماره 210 مورخ : 99/09/29

 •  موافقت با برگزاری مزایده جهت فروش قطعه زمین واقع در حاشیه خیابان جمهوری اسلامی با کاربری تجاری (باقیمانده املاک تجاری تملک شده طرح فرزان) به مساحت تقریبی 33/70 مترمربع
 • موافقت با دریافت تسهیلات از سازمان شهرداری ها جهت خرید تجهیزات و ادوات کارخانه شن شوئی تا سقف مبلغ 31/000/000/000 ریال

جلسه شماره 211 مورخ : 99/09/22

 • تصویب یک جلد دفترچه تعرفه بهای خدمات مورد عمل برای سال 1400
 • تأیید گزارش حسابرسی مستقل شهرداری بیرجند و مناطق دوگانه منتهی به اسفند سال

جلسه شماره 212 مورخ : 99/10/06

 • کمک و مساعدت مالی جهت تأمین بخشی از هزینه های برگزاری جشنواره ملی «لبیک عشاق» دانشگاه پیام نور استان
 • موافقت با برگزاری مزایده عمومی جهت فروش قطعه زمین شهرداری واقع در خیابان مفتح 4 با کاربری آموزشی به مساحت تقریبی 1278 مترمربع

جلسه شماره 213 مورخ : 99/10/13

 • موافقت با برگزاری مناقصه عمومی و انعقاد قرارداد اجرای پروژه پارک واقع در خیابان شهید احمدی روشن مهرشهر
 • تصویب تعرفه عوارض محلی مورد عمل برای سال 1400

جلسه شماره 214 مورخ : 99/10/15

 •  با تخفیف 25 درصد در هزینه های صدور پروانه ساختمانی پروژه 187 واحدی اقدام ملی (پروژه مزار شهدای باقریه)

 جلسه شماره 215 مورخ : 99/10/20

 • موافقت با برگزاری مزایده جهت واگذاری غرفه واقع در مرکز بیرجندشناسی جهت کافی شاپ و فست فود به صورت اجاره برابر نرخ کارشناس رسمی دادگستری
 • موافقت با افزایش سهم متعلق به شرکت تعاونی خدماتی توانخواهان از محل فروش و شارژ کارت بلیت از 4% به 10%
 • موافقت با نامگذاری معابر فاقد نام، معابر همنام و ... سطح شهر بیرجند
 • موافقت با صدور مجوز ترک تشریفات در راستای انجام متمم قرارداد با شرکت پیمانکار احداث پارکینگ طبقاتی حکیم نزاری 13

جلسه شماره 216 مورخ : 99/10/22

 • موافقت با صورتجلسه کمیسیون مناقصه عمومی با موضوع ارائه خدمات اداری، پشتیبانی و تأسیساتی شهرداری بیرجند
 • موافقت با تعدیل 35 درصدی هزینه های تغییر کاربری 5 قطعه از اراضی متعلق به فرماندهی نیروی انتظامی استان واقع در خیابان بهشتی پس از کارشناسی مجدد و دریافت الباقی هزینه ها به صورت نقدی
 • پرداخت یارانه کرونا به ناوگان اتوبوسرانی جهت 6 ماهه دوم سال 99 به ازای هر دستگاه مبلغ 25/000/000 ریال و همچنین پرداخت یارانه به بهره برداران بخش خصوصی که قصد تمدید قرارداد خود را با سازمان داشته به صورت تراکنشی و بر اساس تفکیک خطوط و جذب سفر

جلسه شماره 217 مورخ : 99/10/27

 • موافقت با قرارداد فروش میزان مساحت 0/50 مترمربع (نیم مترمربع) زمین صرفه جویی شده (پخی) متعلق به شهرداری واقع در سجادشهر- خیابان سنبل جنب پلاک ثبتی 6025 فرعی از 245 اصلی بخش دو بیرجند به آقای مجید خزاعی مالک پلاک مذکور
 • موافقت با توافقنامه تنظیمی فیمابین شهرداری و خانم صدیقه نخعی زینلی مالک 900 سهم مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 1799 فرعی از 246 اصلی بخش دو بیرجند با موضوع افراز میزان سهم فوق الذکر از پلاک مذکور
 • عدم دریافت مجدد قدرالسهم شهرداری از بابت تجمیع و تفکیک پلاک های ثبتی مشروحه در متن مصوبه با عنایت به اینکه یک نوبت قدرالسهم شهرداری از این بابت دریافت گردیده است

جلسه شماره 218 مورخ : 99/10/29

 • تصویب متمم بودجه تلفیقی شهرداری (منطقه مرکزی، مناطق دوگانه و سازمانهای تابعه)
 • موافقت با بخشودگی عوارض اضافه بنای احداثی هتل سپهر و صدور پروانه ساختمانی احداث هتل ها به صورت رایگان

جلسه شماره 219 مورخ : 99/11/11

 • تصویب دفترچه بهای خدمات شهرداری ملاک عمل برای سال 1400 

جلسه شماره 220 مورخ : 99/11/11

 • موافقت با ترک تشریفات واگذاری طراحی فضای سبز سایت پارک موزه دفاع مقدس به آقای محمد شبانی تا سقف مبلغ 1/000/000/000 ریال
 • موافقت با ترک تشریفات عقد قرارداد پخش آگهی های تلویزیونی و رادیویی عملکرد شهرداری با شرکت تبلیغاتی آبیرنگ تا سقف مبلغ 1/000/500/000 ریال