جلسه شماره 139 مورخ : 98/07/06

 • تعيين هيئت رئيسه سال سوم دوره پنجم شورا
 • موافقت با درخواست شرکت تعاونی مصرف کارکنان شهرداری مبنی بر خرید یکدستگاه وانت پیکان اسقاطی از شهرداری برابر قیمت کارشناس رسمی دادگستری
 • موافقت با واگذاری و اهدای المان نوروزی ساخته شده سال 98 شهرداری به دانشگاه بیرجند
 • انعقاد قرارداد شهرداری با سازمان نظام مهندسی استان جهت استفاده از خدمات کارشناسان عمران آن مجموعه به منظور نظارت بر پروژه های عمرانی شهرداری

جلسه شماره 140 مورخ : 98/07/13

 • موافقت با ترک تشریفات واگذاری قرارداد حمل قیر رایگان از محل تفاهم نامه محلات هدف بازآفرینی تا سقف مبلغ 3/000/000/000 ریال
 • موافقت با صورتجلسه کمیسیون معاملات شهرداری در خصوص مناقصه احداث پارکینگ طبقاتی خیابان حکیم نزاری 13 و انعقاد قرارداد با شرکت بانیان بنای پارت برنده مناقصه

جلسه شماره 141 مورخ : 98/07/13

 • پرداخت بن غیر نقدی به پرسنل سازمان آتش نشانی به مناسبت هفتم مهر ماه روز آتش نشان
 • موافقت با انعقاد قرارداد با شرکت گسترش مبلمان آسیا جهت اجرا و تجهیز دکوراسیون داخلی سالن همایش فرهنگسرای صیاد شیرازی از طریق ترک تشریفات مناقصه تا سقف مبلغ 20/000/000/000 ریال
 • موافقت با اعمال 50 درصد تخفیف در اخذ هزینه های مربوط به خدمات آتش نشانی پروژه 248 واحدی مهر معلولین بیرجند
 • موافقت با توافقنامه فیمابین شهرداری و آقایان تدبیری در خصوص احکام اصداری از شعبه دوم دادگاه حقوقی بیرجند مبنی بر محکومیت شهرداری به خلع ید از مساحت 239 مترمربع واقع در فضای سبز پارک ضلع شرقی میدان آزادی

جلسه شماره 142 مورخ : 98/07/20

 • موافقت با فروش قطعه زمین مسکونی به متراژ 14003/66 مترمربع واقع در خیابان غفاری 2 از طریق برگزاری مزایده عمومی و برابر قیمت کارشناس رسمی دادگستری

جلسه شماره 143 مورخ : 98/07/29

 • موافقت با برگزاری مزایده عمومی جهت واگذاری 20 غرفه از املاک متعلق به شهرداری واقع در میدان میوه و تره بار- بلوار مسافر به صورت قرارداد اجاره 

جلسه شماره 144 مورخ : 98/08/09

 • موافقت با برگزاری مزایده عمومی جهت واگذاری شهربازی صیاد شیرازی به صورت اجاره پنج ساله برابر قیمت کارشناس رسمی دادگستری
 • موافقت با انعقاد قرارداد با شرکت مهندسین مشاور سده جهت طراحی باغ مفاخر به مبلغ 2/000/000/000 ریال از طریق ترک تشریفات مناقصه
 • موافقت با واگذاری غرفه های 5 و 6 نمایشگاه سنگ سازمان آرامستانها از طریق ترک تشریفات مزایده و برابر قیمت کارشناس رسمی دادگستری به آقایان ایمان رضایی و سعید علی نژاد

جلسه شماره 145 مورخ : 98/08/11

 • موافقت با برگزاری مناقصه عمومی جهت انتخاب پیمانکار واجد شرایط به منظور تکمیل ساختمان الحاقی شماره 2 فرهنگسرای صیاد شیرازی
 • موافقت با تخریب مستحدثات قدیمی شهرداری واقع در اطراف ساختمان مرکزی جهت توسعه طرح میدان ابوذر و تبدیل آن به میدان مرکزی شهر
 • موافقت با پرداخت مبلغ 500/000/000 ریال یارانه به بهره برداران بخش خصوصی اتوبوسرانی جهت بازسازی و بهسازی اتوبوس ها
 • موافقت با توافقنامه فیمابین شهرداری و ورثه مرحوم محمد بیاضی مالکین پلاک های ثبتی 35 تا 37 اصلی واقع در طرح توسعه پارکینگ خیابان حکیم نزاری 13 و 15
 • موافقت با توافقنامه فیمابین شهرداری و خانم سهیلا خروجی مبنی بر فروش قطعه زمین صرفه جویی شده به مساحت 42/78 مترمربع متعلق به شهرداری واقع در بلوار پیامبر اعظم-اراضی موسوی
 • موافقت با توافقنامه فیمابین شهرداری و خانم مریم رضایی در خصوص خرید و تملک ششدانگ پلاک ثبتی 2726 اصلی واقع در خیابان شهید خزائی 6 واقع در مسیر طرح تعریض و فضای سبز
 • موافقت با توافقنامه فیمابین شهرداری و ورثه مرحوم محمدعلی تابع در خصوص خرید و تملک ششدانگ پلاک های ثبتی 31 و 34 اصلی واقع در طرح توسعه پارکینگ واقع در حکیم نزاری 15
 • موافقت با اخذ هزینه های صدور پروانه ساختمانی بیمارستان محلی مهرشهر برابر p 1/2 دفترچه عوارض محلي در صورت پرداخت نقدی هزینه های صدور پروانه اولیه ساختمان از سوی دانشگاه علوم پزشکی
 • موافقت با برگزاری مزایده عمومی جهت واگذاری اراضی متعلق به شهرداری واقع در جاده قدیم حاجی آباد موسوم به اراضی گورستان جهت استقرار صنوف آلاینده

جلسه شماره 146 مورخ : 98/08/25

 • موافقت با فروش تعداد 26 دستگاه اتوبوس بنز 355 فرسوده ناوگان حمل و نقل درون شهری از طریق برگزاری مزایده عمومی
 • موافقت با مساعدت شهرداری در تأمین نیروی انسانی، سازماندهی وسایل نقلیه و پشتیبانی خودرو جهت برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی
 • موافقت با توافقنامه تنظیمی فیمابین شهرداری و ورثه مرحوم محمدعلی عباس آبادی مالکین پلاک ثبتی 49/48 اصلی بخش یک بیرجند واقع در طرح توسعه پارکینگ حکیم نزاری 13
 • موافقت با صورتجلسه کمیسیون مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات سبک و سنگین شهرداری (موتورسیکلت ها، وسایل نقلیه سواری و اسقاطی شهرداری)
 • موافقت با نامگذاری ساختمان مرکز بیرجندشناسی بنام پروفسور گنجی

جلسه شماره 147 مورخ : 98/09/02

 • موافقت با صورتجلسه کميسيون مزايده فروش تعدادي از ماشين آلات سبک و سنگين شهرداري (فروش ماشين هاي مزدا، نيسان، وانت و ماشين آلات سنگين)

جلسه شماره 148 مورخ : 98/09/09

 • تصويب 7 جلد تفریغ بودجه سال 1397 سازمانهای تابعه شهرداری
 • موافقت با صورتجلسه کمیسیون معاملات شهرداری موضوع خرید یکدستگاه بیل بکهو و انعقاد قرارداد با برنده مناقصه
 • موافقت با دستورالعمل مديريت تردد وسايل نقليه باري سنگين و نيمه سنگين در محدوده هاي زماني و مکاني سطح شهر بيرجند
 • موافقت با واگذاری 10 مترمربع از فضای سبز بوستان خانواده به شرکت تعاونی بیرجند تدبیر جهت ایجاد سازه آجری کافه هنر
 • موافقت با افزایش مدت قرارداد اجاره 170 مترمربع اراضی فضای سبز پارک سرو از 5 سال به 6 سال در راستای همکاری با آقای آرزمجو (سرمایه گذار مرکز تولیدی نان فانتزی) جهت تهاتر با هزینه های ساخت مستحدثات ایجاد شده از سوی مشارالیه در میزان مساحت مذکور
 • موافقت با اخذ یک سوم قدرالسهم شهرداری بابت تفکیک مساحت 243/14 مترمربع زمین به پلاک ثبتي 7793 فرعي از 1408 فرعي از 249 اصلي متعلق به ستاد بازسازی عتبات عالیات استان

جلسه شماره 149 مورخ : 98/09/11

 • موافقت با گزارش درآمد و هزينه شش ماهه اول سال 1398 شهرداري مرکز، مناطق دوگانه و سازمانهاي وابسته شهرداری
 • لغو مصوبه بند 2 صورتجلسه شماره 134 مورخ 19/5/98 شورا و موافقت با واگذاری قطعات زمین متعلق به شهرداری واقع در خیابان ظفر به مالکین همجوار برابر قیمت کارشناسی از طریق ترک تشریفات مزایده
 • تایید مجدد مصوبه بند 9 صورتجلسه شماره 145 مورخ 11/8/98 شورا موضوع موافقت با برگزاری مزایده عمومی جهت واگذاری اراضی متعلق به شهرداری واقع در جاده قدیم حاجی آباد موسوم به اراضی گورستان جهت استقرار صنوف آلاینده

جلسه شماره 150 مورخ : 98/09/16   

 • موافقت با خرید ویلچر جهت اهدا به برندگان اول تا سوم مسابقه ویلچر سواری معلولین تا سقف مبلغ چهل میلیون ریال
 • موافقت با صورتجلسه کمیسیون معاملات شهرداری موضوع مناقصه عمومی خدمات ایاب و ذهاب مربوط به مأموریت های اداری و شهری پرسنل شهرداری
 • موافقت با تعدیل عوارض کسب و بهای خدمات پسماند اصناف و بازاریان سطح شهر
 • موافقت با دریافت تسهیلات خرید دین از بانک های طرف قرارداد شهرداری با نرخ کارمزد حداکثر 18% در قالب عقود اسلامی بانکداری با واگذاری چک های تقسیطی مؤدیان به بانک در راستای تسریع در اجرای پروژه های عمرانی سطح شهر

جلسه شماره 151 مورخ : 98/09/23   

 • مساعدت در پرداخت 50% حق بیمه مشاغل سخت و زیان ­آور پرسنل خدماتی شرکتی (صرفاً سهم شرکت خدماتی پاکیاران سبز گناباد) از سوی شهرداری

جلسه شماره 152 مورخ : 98/09/30

 • موافقت با صورتجلسه کميسيون مناقصه عمومي مرحله اول مطالعات فاز صفر، يک و دو مجتمع فرهنگي مذهبي آرامستان شهرداري
 • واگذاري 2000 متر عرصه واقع در پارک خطي نشاط جهت راه اندازي مجموعه بازي کودکان از طریق برگزاری مزایده عمومی و در قالب قرارداد 5 ساله
 • تأکید بر مصوبه بند 3 صورتجلسه شماره 149 مورخ 11/9/98 شورا موضوع موافقت با واگذاری قطعات زمین متعلق به شهرداری واقع در خیابان ظفر به مالکین همجوار برابر قیمت کارشناسی از طریق ترک تشریفات مزایده
 • تأکید بر مصوبه بند 4 صورتجلسه شماره 149 مورخ 98/9/11 شورا موضوع افزایش مدت قرارداد اجاره میزان مساحت 175 مترمربع اراضی شهرداری واقع در حاشیه پارک سرو در قبال تهاتر با هزینه های ساخت و مستحدثات و انشعابات منصوبه از سوی آقای آرزمجو (سرمایه گذار مرکز تولیدی نان فانتزی)

جلسه شماره 153 مورخ : 98/10/7

 • تصویب متمم بودجه تجمیعی سال 98 شهرداری مرکز، مناطق دوگانه و سازمانهای تابعه شهرداری

جلسه شماره 154 مورخ : 98/10/14

 • موافقت با صورتجلسه کميسيون مزايده شهرداری موضوع فروش 20 قطعه از اراضي مسکوني متعلق به شهرداري واقع در غفاري 2
 • موافقت با مساعدت مالی شهرداری با فرمانداری در راستای تأمين هزينه هاي برگزاري انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي به مبلغ سيصد ميليون ريال 300/000/000 ريال
 • انتخاب آقايان دکتر رضا حسني صفت و مهندس مهدي ميري جهت حضور در جلسات هيأت حل اختلاف مالياتي استان
 • موافقت با صورتجلسه تنظيمي فيمابين شهرداري و شرکت تعاوني مسکن فرهنگيان شماره 2 بيرجند در خصوص مساعدت در صدور پروانه از بابت تفکيک قطعات پلاک هاي  ثبتي 2089 و 345/2966  اصلي
 • تصویب تعرفه عوارض اختصاصی شهرداری جهت احداث پارکینگ عمومی جایگزین در صورتی که امکان تأمین پارکینگ وجود نداشته باشد

جلسه شماره 155 مورخ : 98/10/17

 • موافقت با تمديد قرارداد اجاره مستأجر فعلي ملک واقع در زيرزمين حسينيه امام رضا (ع) به صورت يکساله و برابر نرخ کارشناس رسمي دادگستري
 • موافقت با انعقاد قرارداد با شرکت مهندسين مشاور فضا زيست جهت طراحي فاز يک و دو ميدان آيت¬ا... عبادي به مبلغ 2/300/0/000 ريال از طريق ترک تشريفات مناقصه
 • موافقت با تمديد قرارداد پشتيباني سيستم بليت الکترونيک با شرکت دنیای پردازش به ميزان 20% افزايش نسبت به قرارداد قبلي و به مدت 2 سال

جلسه شماره 156 مورخ : 98/10/21

 • تهاتر هزينه ها و عوارض صدور پروانه ساختماني ملک حوزه علميه سفيران هدايت با خدمات فرهنگي قابل ارائه از سوي حوزه در قالب تفاهم نامه فیمابین