جلسه شماره 139 مورخ : 98/07/06

 • تعيين هيئت رئيسه سال سوم دوره پنجم شورا
 • موافقت با درخواست شرکت تعاونی مصرف کارکنان شهرداری مبنی بر خرید یکدستگاه وانت پیکان اسقاطی از شهرداری برابر قیمت کارشناس رسمی دادگستری
 • موافقت با واگذاری و اهدای المان نوروزی ساخته شده سال 98 شهرداری به دانشگاه بیرجند
 • انعقاد قرارداد شهرداری با سازمان نظام مهندسی استان جهت استفاده از خدمات کارشناسان عمران آن مجموعه به منظور نظارت بر پروژه های عمرانی شهرداری

جلسه شماره 140 مورخ : 98/07/13

 • موافقت با ترک تشریفات واگذاری قرارداد حمل قیر رایگان از محل تفاهم نامه محلات هدف بازآفرینی تا سقف مبلغ 3/000/000/000 ریال
 • موافقت با صورتجلسه کمیسیون معاملات شهرداری در خصوص مناقصه احداث پارکینگ طبقاتی خیابان حکیم نزاری 13 و انعقاد قرارداد با شرکت بانیان بنای پارت برنده مناقصه

جلسه شماره 141 مورخ : 98/07/13

 • پرداخت بن غیر نقدی به پرسنل سازمان آتش نشانی به مناسبت هفتم مهر ماه روز آتش نشان
 • موافقت با انعقاد قرارداد با شرکت گسترش مبلمان آسیا جهت اجرا و تجهیز دکوراسیون داخلی سالن همایش فرهنگسرای صیاد شیرازی از طریق ترک تشریفات مناقصه تا سقف مبلغ 20/000/000/000 ریال
 • موافقت با اعمال 50 درصد تخفیف در اخذ هزینه های مربوط به خدمات آتش نشانی پروژه 248 واحدی مهر معلولین بیرجند
 • موافقت با توافقنامه فیمابین شهرداری و آقایان تدبیری در خصوص احکام اصداری از شعبه دوم دادگاه حقوقی بیرجند مبنی بر محکومیت شهرداری به خلع ید از مساحت 239 مترمربع واقع در فضای سبز پارک ضلع شرقی میدان آزادی

جلسه شماره 142 مورخ : 98/07/20

 • موافقت با فروش قطعه زمین مسکونی به متراژ 14003/66 مترمربع واقع در خیابان غفاری 2 از طریق برگزاری مزایده عمومی و برابر قیمت کارشناس رسمی دادگستری

جلسه شماره 143 مورخ : 98/07/29

 • موافقت با برگزاری مزایده عمومی جهت واگذاری 20 غرفه از املاک متعلق به شهرداری واقع در میدان میوه و تره بار- بلوار مسافر به صورت قرارداد اجاره 

جلسه شماره 144 مورخ : 98/08/09

 • موافقت با برگزاری مزایده عمومی جهت واگذاری شهربازی صیاد شیرازی به صورت اجاره پنج ساله برابر قیمت کارشناس رسمی دادگستری
 • موافقت با انعقاد قرارداد با شرکت مهندسین مشاور سده جهت طراحی باغ مفاخر به مبلغ 2/000/000/000 ریال از طریق ترک تشریفات مناقصه
 • موافقت با واگذاری غرفه های 5 و 6 نمایشگاه سنگ سازمان آرامستانها از طریق ترک تشریفات مزایده و برابر قیمت کارشناس رسمی دادگستری به آقایان ایمان رضایی و سعید علی نژاد

جلسه شماره 145 مورخ : 98/08/09

 • موافقت با برگزاری مناقصه عمومی جهت انتخاب پیمانکار واجد شرایط به منظور تکمیل ساختمان الحاقی شماره 2 فرهنگسرای صیاد شیرازی
 • موافقت با تخریب مستحدثات قدیمی شهرداری واقع در اطراف ساختمان مرکزی جهت توسعه طرح میدان ابوذر و تبدیل آن به میدان مرکزی شهر
 • موافقت با پرداخت مبلغ 500/000/000 ریال یارانه به بهره برداران بخش خصوصی اتوبوسرانی جهت بازسازی و بهسازی اتوبوس ها
 • موافقت با توافقنامه فیمابین شهرداری و ورثه مرحوم محمد بیاضی مالکین پلاک های ثبتی 35 تا 37 اصلی واقع در طرح توسعه پارکینگ خیابان حکیم نزاری 13 و 15
 • موافقت با توافقنامه فیمابین شهرداری و خانم سهیلا خروجی مبنی بر فروش قطعه زمین صرفه جویی شده به مساحت 42/78 مترمربع متعلق به شهرداری واقع در بلوار پیامبر اعظم-اراضی موسوی
 • موافقت با توافقنامه فیمابین شهرداری و خانم مریم رضایی در خصوص خرید و تملک ششدانگ پلاک ثبتی 2726 اصلی واقع در خیابان شهید خزائی 6 واقع در مسیر طرح تعریض و فضای سبز
 • موافقت با توافقنامه فیمابین شهرداری و ورثه مرحوم محمدعلی تابع در خصوص خرید و تملک ششدانگ پلاک های ثبتی 31 و 34 اصلی واقع در طرح توسعه پارکینگ واقع در حکیم نزاری 15
 • موافقت با اخذ هزینه های صدور پروانه ساختمانی بیمارستان محلی مهرشهر برابر p 1/2 دفترچه عوارض محلي در صورت پرداخت نقدی هزینه های صدور پروانه اولیه ساختمان از سوی دانشگاه علوم پزشکی
 • موافقت با برگزاری مزایده عمومی جهت واگذاری اراضی متعلق به شهرداری واقع در جاده قدیم حاجی آباد موسوم به اراضی گورستان جهت استقرار صنوف آلاینده