اسلایدر

اخبار تازه

IMAGE

25 مهر 1395

نامگذاری پارکی بنام دکتر بلالی

به مناسبت گرامیداشت دکتر مهدی بلالی مود پدر علم و سم شناسی، پارکی بنام ایشان نامگذاری گردید

IMAGE

11 مهر 1395

عضو جدید شورا معرفی شد

 اسداله سلیم به عنوان عضو جدید شورای شهر بیرجند معرفی شد

IMAGE

08 مهر 1395

اولین همایش ایمنی شهر بیرجند

اولین همایش ایمنی شهر بیرجندبرگزار شد

IMAGE

08 مهر 1395

اعضای هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر بیرجند مشخص شدند

 رضا زنگوئی مجدداً رئیس شورای شهر بیرجند شد